Powrót

Ponad 370 mln zł na poprawę transportu kolejowego w Rybnickim Okręgu Węglowym

Prace zwiększą przepustowości na liniach kolejowych Rybnickiego Okręgu Węglowego, ważnego fragmentu południowej obwodnicy Katowickiego Węzła Kolejowego. Podróż koleją będzie bardziej konkurencyjna, skróci się bowiem czas przejazdu dzięki zwiększeniu prędkości pociągów do 100km/h, np. na odcinku Żory – Rybnik prawie dwukrotnie (z 22 do 13 minut).
Rewitalizowana trasa jest odciążeniem dla magistrali kolejowej E 30 wschód - zachód. Prace będą dotyczyły pięciu linii na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze (nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691). 

Wygodnie na peronach, bezpieczniej na torach

Prace PLK obejmą w różnym zakresie 5 stacji: Nędza, Sumina, Rybnik, Rybnik Gotartowie, Żory oraz przystanki: Nędza Wieś, Szymocice, Górki Śląskie, Szczejkowice, Rybnik Piaski. W efekcie pasażerowie będą mieli do dyspozycji 20 odnowionych peronów z wiatami i lepszym oświetleniem oraz systemem oznakowania. Nowe nagłośnienie zapewni lepszy odbiór komunikatów. Perony będą także wyższe, co znacznie ułatwi wsiadanie do pociągów i zgodnie z wprowadzanym przez PLK standardem, dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Modernizacja urządzeń sterowania ruchem i przebudowa przejazdów kolejowo – drogowych zwiększy poziom bezpieczeństwa. Monitoring na skrzyżowaniach toru i drogi pozwoli również na lepszy nadzór w ruchu drogowym. Sprawny przejazd pociągów w zimie zapewnią rozjazdy wyposażone w elektryczne ogrzewanie do usuwania śniegu i lodu.

W ramach inwestycji wyremontowanych zostanie ok. 60 km linii kolejowej. Rewitalizacja obejmie dwa ponad stumetrowe mosty nad rzeką Nacyną w Rybniku (128 m) i Wisłą w gminie Strumień (105 m) oraz 89 innych obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów). Kompleksowo wymieniona będzie sieć trakcyjna.

W ramach projektu przewidziano ochronę przed hałasem pochodzącym z torowiska. Zapewnią to ekrany akustyczne, ustawiane w miejscach wyznaczonych na podstawie wcześniej wykonanych badań.

Projekt o wartości ponad 370 mln zł jest współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020. Realizację prac przewidziano na lata 2017 - 2019.

4,4 mld zł na kolejowe inwestycje dla Śląska

Projekt na trasie Chybie – Nędza to istotna inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na Śląsku, która usprawni ruch kolejowy w bardzo ważnym społecznie i gospodarczo regionie. W ramach KPK na terenie województwa śląskiego tylko z listy podstawowej przewidziano realizacje projektów o wartości prawie 4,4 mld zł.
Jednym z głównych celów zarządcy infrastruktury kolejowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 jest poprawa warunków dla kolejowego transportu pasażerskiego i towarowego. Dzięki realizowanym i przygotowywanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. inwestycjom poprawia się znacząco stan infrastruktury dla przewoźników, co w konsekwencji powoduje wzrost efektywności transportu kolejowego, jako ekologicznego, szybkiego i konkurencyjnego środka komunikacji.

Inwestycja w liczbach:

Przebudowa obejmie
• 60 km linii kolejowej
• 20 przebudowanych peronów
• 91 obiektów inżynieryjnych
• 20 przejazdów kolejowo-drogowych

 

Kontakt dla mediów:
Jacek Karniewski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Jacek.karniewski@plk-sa.pl
694 480 192