Powrót

Pomyśl o bliskich, nie ryzykuj życiem. Zatrzymaj się i żyj!

Wakacje to okres wzmożonego ruchu na drogach oraz pieszych wędrówek. Niestety towarzyszy temu spadek czujności, a niekiedy brawura zwłaszcza młodych, niedoświadczonych kierowców. 15 lipca na przejazdach kolejowo-drogowych w całym kraju, zostanie przeprowadzona comiesięczna akcja  „Bezpieczny poniedziałek” realizowana w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. 
Na kilkudziesięciu przejazdach Pracownicy PKP Polskich Linii Kolejowych oraz Straży Ochrony Kolei we współpracy z policją, będą prowadzić działania kontrolno – edukacyjne. Poinformują użytkowników ruchu drogowego o prawidłowym zachowaniu podczas przekraczania torów. W przypadku tych, którzy rażąco naruszają przepisy kodeksu ruchu drogowego, nie skończy się wyłącznie na upomnieniu. 
Zespoły kontrolne zgodnie przyznają, że obecność służb mundurowych wpływa mobilizująco na kierowców oraz pieszych i dyscyplinuje ich do zachowania większej ostrożności podczas przekraczania przejazdów kolejowo - drogowych. Przyjęta metodologia działań przynosi wymierne efekty – coraz więcej osób wykazuje rozwagę i ostrożność podczas pokonywania przejazdów, co tylko potwierdza słuszność prowadzonych działań. Akcja „Bezpieczny poniedziałek” prowadzona jest od czerech lat. Tegoroczna edycja trwa od maja do października. 
To tylko jedna spośród ponad 130 inicjatyw prowadzonych przez zarządcę infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa na torach. Skuteczność działań zależy jednak w przeważającej części od zachowania kierowców i pieszych. W poniedziałek 8 lipca na Centralnej Magistrali Kolejowej w rejonie Idzikowic na nasypie o wysokości około 8 metrów doszło do śmiertelnego potrącenia pieszego przechodzącego przez tory w miejscu niedozwolonym. Uczestniczący w zdarzeniu pociąg relacji Gdynia – Kraków, wiozący kilkuset pasażerów doznał blisko trzygodzinnego opóźnienia, zaś utrudnienia w ruchu spowodowały spóźnienia od kilkunastu do kilkudziesięciu minut ponad 10 innych pociągów. 
W czwartek 10 lipca w rejonie Białegostoku motocyklista wjechał pod pociąg towarowy i zginął na miejscu. To tylko nieliczne przykłady smutnej statystyki na torach. Nieostrożność, brawura, lekceważenie przepisów i zwykła głupota zbierają nie tylko tragiczne żniwo, ale jednocześnie powodują utrudnienia w ruchu kolejowym i opóźnienia kilkudziesięciu pociągów dziennie.
Kolejarze apelują o rozsądek i bezpieczne zachowanie na obszarach kolejowych.

Informacje dla mediów
Mirosław Siemieniec
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
miroslaw.siemieniec@plk-sa.pl
tel. 662 114 900