Powrót

Polskie Linie Kolejowe inwestują w profesjonalną kadrę

PLK współpracują z 15 szkołami ponadgimnazjalnymi, by zyskać profesjonalnie przygotowanych pracowników i zapewnić płynne przekazywanie wiedzy i doświadczenia obecnej kadry.

- Współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi gwarantuje zarządcy infrastruktury przygotowanie profesjonalnej kadry, szczególnie na stanowiskach związanych z bezpieczeństwem i utrzymaniem ruchu kolejowego. Absolwenci kierunków kolejowych są lepiej przygotowani do zawodu. Zawdzięczają to fachowej wiedzy uzyskanej w szkole i praktyce zdobytej na kolei. Stawiamy na odpowiedzialność, bo praca na kolei, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo, bezwzględnie tego wymaga – mówi Piotr Wyborski członek zarządu PLK, dyrektor ds. utrzymania infrastruktury.

Szkoły oferują obecnie naukę na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i mostów kolejowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego. 


Stypendia w szkole, ciekawa praca dla absolwentów

Program stypendialny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczęły w 2011 roku. Uczniowie otrzymują 300 zł stypendium już w drugim semestrze pierwszej klasy. Czwartoklasiści 500 zł miesięcznie. Zainteresowani kontynuacją nauki na wyższych uczelniach o kierunkach kolejowych, nadal będą otrzymywać stypendia – jeśli po zakończeniu studiów podejmą pracę w PLK. 

Zainteresowanie kierunkami kolejowymi rośnie z roku na rok, o czym świadczy coraz większa liczba szkół, które chcą podjąć współpracę z Polskimi Liniami Kolejowymi. W latach 2011-2013 PLK zawarła 59 umów stypendialnych, w 2014 r. 141, natomiast w 2015 r. planowane jest zawarcie kolejnych 90 umów. 

Kierunki kolejowe funkcjonują w kilkudziesięciu szkołach ponadgimnazjalnych w całym kraju min. w Łodzi, Krakowie, Żarowie, Sosnowcu, Nowym Sączu, Lublinie, Ostrowie Wielkopolskim, Skarżysku Kamiennej. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach współpracy oferują nie tylko stypendia i gwarancję zatrudnienia dla uczniów. Szkoły otrzymują wsparcie przy opracowywaniu i organizacji programu praktyk zawodowych, a kolejarze są przygotowanymi wykładowcami przedmiotów zawodowych. Spółka zapewnia także pomoc przy tworzeniu zaplecza dydaktycznego.

Stypendia i współpraca ze szkołami to tylko jeden z elementów działań kadrowych. PLK wszechstronnie szkoli swoich pracowników i zatrudnia nowych. W 2014 r. po raz pierwszy od wielu lat PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. uruchomiły na dużą skalę program rekrutacyjny, który przyniósł ponad 1000 nowych pracowników. 

- W 2015 r. Spółka zwiększy zatrudnienie o co najmniej 700 nowych etatów na stanowiskach związanych z prowadzeniem ruchu i utrzymaniem infrastruktury. W związku z ograniczeniem „luki pokoleniowej” w kolejnych latach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. będą nadal sukcesywnie rekrutować nowych pracowników, zwłaszcza absolwentów szkół o profilu kolejowym – podkreśla Piotr Wyborski członek zarządu PLK.

Dzięki tym i pozostałym działaniom, polska kolej staje się coraz bardziej nowoczesna, bezpieczna i konkurencyjna względem innych środków transportu. Rok 2014 był najbezpieczniejszy w historii, a zakończone inwestycje dały pasażerom szybkie komfortowe połączenia między największymi miastami.

Lokalizację szkół można obejrzeć na mapie na stronie http://www.plk-sa.pl/ w zakładce „Edukacja”.Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239