Powrót

Polskie Linie Kolejowe analizują decyzje UTK w sprawie informowania pasażerów

PLK na bieżąco monitoruje działanie systemu i rejestruje występujące nieprawidłowości. W grudniu, od nowego rozkładu jazdy, PLK przejmie od innych podmiotów i zintegruje systemy informacji na stacjach. W tym celu m.in. opracowujemy jednolity standard zapowiedzi głosowych, wizualnych, statycznych oraz oznakowania. Kompleksowo nad tymi rozwiązaniami pracuje Biuro Infrastruktury Pasażerskiej.
Dynamiczny System Informacji Pasażerskiej  rozwija się, stale wprowadzamy kolejne udogodnienia np. prezentację informacji głosowych i wizualnych w bardziej czytelny sposób. System, podobnie jak inne tego typu systemy, po wdrożeniu podlegał optymalizacjom. W ramach zmian wykonano już: poprawę obsługi pulpitu przez operatorów, przeprowadzono dodatkowe szkolenia obsługi, wyeliminowano zbędne komunikaty, skrócono czas trwania części komunikatów, poprawiono wyświetlane informacje i brzmienie komunikatów głosowych.
Według raportów zgłaszanych przez przewoźników liczba reklamacji dotyczących funkcjonowania systemu maleje.
Kolejny pakiet zmian optymalizacyjnych jest w przygotowaniu. Jedną z nich będą krótsze i bardziej czytelne dla pasażerów zapowiedzi. Informacje dla mediów:
Robert Kuczyński
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl