Powrót

Pół miliarda złotych na kolejową trasę Oświęcim - Zebrzydowice

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano – montażowych na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice, szacowany na blisko 219 mln zł (netto). To drugi przetarg, po ogłoszonym w marcu na odcinek Trzebinia – Oświęcim szacowany na ok. 324 mln zł (netto). Inwestycje poprawią jakość trasy, podniosą komfort podróżowania i usprawnią transport towarów na kolejowej trasie z Małopolski na Śląsk. 


219 mln zł na odcinek Oświęcim – Czechowice Dziedzice 

Oświęcim, Brzeszcze Jawiszowice, Dankowice, Brzeszcze, Kaniów, Jawiszowice Jaźnik, to stacje i przystanki, na których dzięki przebudowie i lepszemu wyposażeniu peronów, podróżni, w tym osoby o ograniczonych możliwościach poruszania się, zyskają lepszą obsługę i łatwiejszy dostęp do pociągów.

Sprawniejszą jazdę na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zapewni przebudowa 13 przejazdów kolejowo-drogowych w miejscowościach: Oświęcim, Rajsko, Brzeszcze, Brzeszcze Jawiszowice, Jaźnik, Dankowice. Prace na ponad 20 km odcinku obejmą też 45 obiektów inżynieryjnych, w tym 6 wiaduktów. Wyeliminuje to zwolnienia pociągów. Ten efekt korzystnie wpłynie m.in. na sprawność i atrakcyjność przewozów towarowych. Transport większej liczby ładunków po torach będzie korzystny dla stanu dróg i środowiska.

Prace budowlane na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice, planowane są w latach 2020 – 2021. 


Trzebinia – Oświęcim w przygotowaniu 

Obecnie prowadzona jest także procedura przetargowa na odcinek Trzebinia – Oświęcim. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych planowane jest do 2021 r.

Inwestycje na obu odcinkach (Trzebinia – Oświęcim i Oświęcim – Czechowice Dziedzice) ubiegają się o finansowanie w ramach projektu o nazwie  „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 5.1-12 ). Wartość całego projektu ponad 550 mln zł. 

Linia nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice wykorzystywana jest do obsługi ruchu pasażerskiego oraz towarowego, a w szczególności do realizacji transportu węgla kamiennego ze śląskich kopalni i tranzytu towarów przez Republikę Czeską na południe Europy.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T.: 694 480 153