Powrót

Podpisano umowę na modernizację odcinka linii E 65

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompleksowej modernizacji  linii kolejowej nr 9 na odcinku Warszawa Wschodnia (km 4.254) - Legionowo (km 23.600) oraz stacji Nasielsk (km 58.400 – 61.100). Wartość podpisanej umowy:
  • 151 467 479,52 EUR (netto)
  • 184 790 325,02 EUR (brutto)
koszty kwalifikowane: 150 000 375,12 EUR Źródła finansowania:
  • Fundusz Spójności - 84 %,
  • budżet państwa - 16 %
Okres realizacji: 20 miesięcy od rozpoczęcia robót. W imieniu wykonawcy-Konsorcjum w składzie:
  • „PKP Energetyka” spółka z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury spółka z o.o.
umowę podpisali: Pan Tadeusz Skobel - prezes zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o.
Pan Grzegorz Grabowski - członek zarządu „PKP Energetyka” spółka z o.o. w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: Pani Teresa Zwiernik - członek zarządu,
Pani Agnieszka Safuta-Pawlak - członek zarządu zobacz prezentację