Powrót

Podpisano umowę dot. Pomocy technicznej w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności

23 listopada br., w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, została podpisana umowa na opracowanie raportu pt.: Analiza horyzontalna przekroczeń kosztów inwestycyjnych w wybranych projektach infrastrukturalnych w sektorze budownictwa inżynieryjnego, w tym analiza przekroczeń kosztów inwestycyjnych w projekcie „Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa – Gdynia, etap II” – nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Przedmiotowa umowa finasowana jest z Funduszu Spójności w ramach projektu FS 2004/PL/16/C/PT/002 - Pomoc techniczna w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z FS.

Wykonawcą umowy jest Konsorcjum firm:
  • Kantor Doradcy w Zarządzaniu Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie,
  • Kantor Management Consultants S.A., z siedzibą w Grecji w Atenach,

Ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
  • Alina Giedryś – Członek Zarządu
  • Paweł Dziwisz – Członek Zarządu
Umowę ze strony Kantor Doradcy w Zarządzaniu podpisał:
  •  Pan Radosław Kubaś – Pełnomocnik Konsorcjum.

Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od daty zawarcia umowy Koszt realizacji zamówienia: 64 660 Euro