Powrót

Podpisano dwa kontrakty na modernizację linii kolejowej Warszawa-Łódź, Etap I, Odcinek Skierniewice-Łódź Widzew

Dnia 28 marca 2008 r. o godz. 9.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, przy ul. Targowej 74, zostały podpisane dwa kontrakty inwestycyjne na roboty dodatkowe współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu nr SPOT/1.1.1/82/04 "Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa-Łódź, Etap I, Odcinek Skierniewice-Łódź Widzew". Pierwszy z podpisanych kontraktów nr SPOT/1.1.1/82/04-02A dotyczy realizowanego już zadania nr SPOT/1.1.1/82/04-02 na "Zaprojektowanie i Wykonanie Przebudowy Odcinka Linii Kolejowej Skierniewice-Koluszki". Wartość podpisanej umowy netto-2 280 000 PLN (brutto 2 781 600, 00 PLN) Finansowanie umowy realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  i budżetu państwa. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: prezes Zarządu Pan Krzysztof Celiński, członek Zarządu Pani Teresa Zwiernik. Natomiast ze strony Wykonawcy w imieniu konsorcjum umowę podpisali: prezes Zarządu Maciej Radziwiłł, wiceprezes Zarządu Tadeusz Kałdonek z Trakcji Polskiej S.A.. Drugi podpisany kontrakt nr SPOT/1.1.1/82/04-03A dotyczy realizowanego już zadania nr SPOT/1.1.1/82/04-03 na "Zaprojektowanie i Wykonanie Przebudowy Odcinka Linii Kolejowej Koluszki-Łódź Widzew" Wartość podpisanej umowy netto-1 830 000, 00 PLN (brutto 2 232 600, 00 PLN) Finansowanie umowy realizowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i budżetu państwa. W imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali: Prezes Zarządu Pan Krzysztof Celiński, członek Zarządu Pani Teresa Zwiernik. Natomiast ze strony Wykonawcy w imieniu konsorcjum umowę podpisali: Członek Zarządu Pan Grzegorz Grabowski, Członek Zarządu Pan Konrad Tuliński z PKP Energetyka Sp. z o.o. informacja prasowainformacja prasowa