Powrót

Podpisanie umowy w Katowicach

Z ramienia Oddziału Regionalnego umowę podpisali Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego inż. Bronisław Stankiewicz oraz zastępca Naczelnego Dyrektora mgr inż. Janusz Pluta. Wykonawcę, czyli Konsorcjum TORPOL - PUIK - ZNI Radom reprezentowali: Wice Prezes Zarządu Krzysztof Miler oraz Prokurent Mieczysław Stachowiak. Włodzimierz Leski
Rzecznik Prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Katowicach