Powrót

Podpisanie umowy "Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce"

Umowa nr 2001/PL/1/P/PT/015-14 Na kontynuację nadzoru nad robotami ramach projektu "Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce" ISPA/FS Nr 2001/PL/16/P/PT/015 Wykonawcą umowy Nr 2001/PL/1/P/PT/015-14 jest firma Mott MacDonald LTD Umowę podpisali:
ze strony Wykonawcy: Pan Robert Dubiela-Dyrektor Oddziału w Polsce ze strony Zamawiającego: Pani Teresa Zwiernik-Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Marek Pawlik-Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość umowy wynosi: 1 410 000,00 euro netto, wartość nadzorowanych robót w ramach tej umowy wynosi 58 644 700,00 euro. Powyższe umowy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. informacja prasowaprezentacja