Powrót

Podpisanie umowy na wykonanie robót w ramach modernizacji linii kolejowej E 30

Dnia 22 stycznia 2008 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie przy ul. Targowej 74, zostanie podpisana umowa Nr 2002/PL/16/P/PT/016-06 na wykonanie robót współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach projektu  ISPA/FS 2002/PL/16/P/PT/016. "Modernizacja linii kolejowej E 30 na odcinkach Węgliniec- Zgorzelec i Węgliniec-Bielawa Dolna".
Stacja Zgorzelec, dokończenie robót.  Wykonawcą umowy będzie "Konsorcjum TORPOL; PRKII" , w składzie: - Torpol Sp. z o.o.  oraz - Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A.   Wartość umowy wynosi 11 570 906,42 euro netto (14 116 505,83 euro brutto). Czas realizacji : 10 miesięcy. Informacja prasowa