Powrót

Podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji przedprojektowej MPL "Katowice"


29 września 2009 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisała umowę na Wykonanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej dla zadania:„Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami Aglomeracji Górnośląskiej, odcinek Katowice-Pyrzowice” (numer umowy 60/005/000058/056/09/I/I).
Realizacja umowy ma na celu pozyskanie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji przedprojektowej i projektowej wraz z decyzjami administracyjnymi oraz materiałów przetargowych, których posiadanie warunkuje możliwość budowy połączenia kolejowego do MPL „Katowice” w Pyrzowicach”.
Zadanie to znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (pozycja POIiŚ 7.1-20.2 – prace przygotowawcze).
Wartość umowy wynosi: 52 018 200,00 PLN, a jej wykonawcą zostało Konsorcjum Pöyry Infra GmbH/Pöyry Infra Sp. z o.o./DB International GmbH, w imieniu którego umowę podpisali:
•    Johannes Dölzlmüller – Prezes Zarządu Pöyry Infra GmbH
•    Józef Chęciński – Prezes Zarządu Poyry Infra Sp. z o.o.
•    Michael Kortüm – Dyrektor Regionu Północna Europa DB International GmbH

Ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowę podpisali:
•    Marek Pawlik – Wiceprezes Zarządu
•    Zbigniew Zarychta – Członek Zarządu

-więcej informacji o projekcie

www.pois.gov.pl