Powrót

Podpisanie umowy na "Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E 65 - Południe"

10 czerwca 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę "Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa dla "Modernizacji linii kolejowej E 65 - Południe" odcinek Grodzisk Mazowiecki - Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice - granica państwa zadanie realizowane w ramach Projektu nr 2006/PL/16/C/PA/002 oraz Projektu "Modernizacja linii E - 65 - C - E - 65 na odcinku Katowice - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Wykonawcą umowy jest konsorcjum w składzie:  - Halcrow Group Limited  z siedzibą w Wielkiej Brytanii,
 - Scott Wilson Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii,
 - Egis Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polsce,
 - EGIS RAIL SA z siedzibą w Francji. Wartość umowy wynosi 48 199 000,00 PLN netto. Współfinansowanie projektu ze środków unijnych wynosi 85 %. Realizacja umowy będzie trwała 36 miesięcy od dnia podpisania. Ze strony PKP PLK S.A. umowę podpisali: Pani Alina Giedryś - Członek Zarządu
Pan Bogdan Szafrański - Członek Zarządu Ze strony Wykonawcy:
Pan Jarosław Karpiejuk - Dyrektor Regionalny Halcrow Group Ltd.