Powrót

Podpisanie umowy na nadzór nad rewitalizacją i modernizacją odcinka Kościerzyna – Gdynia

Usługa obejmuje nadzór, administrowanie i koordynację kontraktu, jaki będzie zawarty przez zamawiającego z wykonawcą na opracowanie dokumentacji i realizację robót w systemie „projektuj – buduj". Wartość umowy wynosi: 2 934 411,00 zł brutto. Nadzór w okresie projektowania i realizacji robót budowlanych oraz odbiorów zajmie
27 miesięcy  od daty zawarcia umowy. Prace na linii kolejowej Kościerzyna – Gdynia nr 201 realizowane będą w ramach projektu pn: „Rewitalizacja i modernizacja tzw. "Kościerskiego korytarza kolejowego" – odcinka Kościerzyna – Gdynia linii kolejowej nr 201" – Etap I, współfinansowanego z UE - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

Informacje dla mediów
Maciej Dutkiewicz
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Źródło:
Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.