Powrót

Podpisanie umowy na nadzór nad modernizacją linii kolejowej E-65

3 czerwca 2009 roku o godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę inwestycyjną na nadzór nad modernizacją linii kolejowej E-65 na odcinku od km 131,100 do km 184,800 obszar LCS Działdowo, w ramach projektu nr 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap II" Projekt w 84% współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności, w 16% z budżetu państwa. Umowa została podpisana z Konsorcjum firm: SAFEGE z siedzibą: Parc de l'lle, 15-27 Rue du Port, 92000 Nanterre, Francja, pełniącą obowiązki Pełnomocnika (Lidera) Konsorcjum oraz SYSTRA z siedzibą: 5, Avenue du Coq, 75009 Paryż, Francja, pełniącą obowiązki Partnera Konsorcjum. Umowę podpisali:
  • ze strony Wykonawcy: Mieczysław Iciachowski – Dyrektor SAFEGE S.A. Oddział w Polsce,
  • ze strony Zamawiającego: Pan Krzysztof Groblewski – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Paweł Dziwisz – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy wynosi: 2 489 800,00 EUR

Data zakończenia umowy: 30.11.2011 r.
  • Modernizacja linii E-65zobacz prezentację