Powrót

Podpisanie umowy na modernizację linii obwodowej Warszawa Gdańska - Józefinów

W dniu 2 października br. w siedzibie Oddziału Regionalnego w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę nr B/01/04a/18/00/5555/08 na "Modernizację układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich w ciągu linii kolejowych: Nr 19 Warszawa Główna Towarowa-Józefinów, nr 507 Warszawa Główna Towarowa-Warszawa Gołąbki i nr 509 Warszawa Główna Towarowa-Warszawa Gdańska". Wykonawcą umowy jest konsorcjum w składzie: - Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych -7 S.A. (lider) - Trakcja Polska S.A. - Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. Wrocław - Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych Kraków S.A.
Umowę podpisali: ze strony Wykonawcy: - Pan Maciej Radziwiłł-Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych -7 S.A. - Pan Tadeusz Bogdan-V-ce Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych -7 S.A. ze strony Zamawiającego: - Pan Jacek Nowak-Naczelny Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Pan Jerzy Janeczek-Z-ca Naczelnego Dyrektora Oddziału Regionalnego w Warszawie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Wartość umowy wynosi: 111 934 732,69 zł (netto)/146 320 373, 88 zł (brutto) Opracowała: Marta Szklarek
Rzecznik Prasowy
Oddział Regionalny w Warszawie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.