Powrót

Podpisanie umowy inwestycyjnej

Informujemy, iż dnia 23 lipca 2008 r. o godz. 12.00 w siedzibie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w Warszawie, ul. Targowa 74 (sala A, skrzydło C) odbędzie się podpisanie umowy inwestycyjnej do projektu 2004/PL/16/C/PT/005/B/C "Wykonanie dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej oraz wniosku o dofinansowanie robót budowlanych z Funduszu Spójności w ramach projektu modernizacji linii kolejowej E 59 na odcinku granica województwa dolnośląskiego - Poznań od km 59,693 do km 163,400". Serdecznie zapraszamy!