Powrót

Podpisanie trzech umów inwestycyjnych.

  • na wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Bielawa Dolna - Horka: Budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja,
  • na wykonanie mapy do celów projektowych metodą fotogrameryczną przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych dla przygotowania projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30 (III korytarz) na odcinku Kraków - Medyka - granica państwa dla odcinka Tarnów - Rzeszów,
  • na wykonanie dokumentacji przedprojektowej Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku (Gdynia) - Tczew - Bydgoszcz - Inowrocław - Zduńska Wola - Karsznice - Tarnowskie Góry - Pszczyna.
Wykonawcą umowy A/IIZ3b/POIIŚ/01/2008 "Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla zadania Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II odcinek Bielawa Dolna - Horka: Budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja" jest DB International GmbH.

Umowę podpisali:

  • ze strony Wykonawcy: Pan Klaus Keske – Dyrektor Oddziału w Polsce
  • ze strony Zamawiającego: Pani Teresa Zwiernik – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Marek Pawlik – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy wynosi 37 000 000 euro i jest przewidziana do dofinansowana z programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
Wykonawcą umowy A/IIZ3f/005/00/TEN-T 2004-PL-92601-S-3/08 "Wykonanie mapy do celów projektowych metodą fotogrameryczną przy wykorzystaniu zdjęć lotniczych dla przygotowania projektu "Modernizacja linii kolejowej E 30 (III korytarz) na odcinku Kraków - Medyka - granica państwa dla odcinka Tarnów - Rzeszów - jest firma MGGP S.A.

Umowę podpisali:

  • ze strony Wykonawcy: Jacek Włodek - Wiceprezes Zarządu i Pan Sławomir Jędrusia - Prokurent MGGP S.A.
  • ze strony Zamawiającego: Pani Teresa Zwiernik - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Marek Pawlik - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy wynosi 225 200 euro i jest dofinansowana z funduszu TEN-T.  
Wykonawcą umowy IIZ3g/TEN-T 2005-PL-92601-S-S07.55265/08 "Wykonanie dokumentacji przedprojektowej Studium wykonalności modernizacji linii kolejowej C-E 65 na odcinku (Gdynia) - Tczew - Bydgoszcz - Inowrocław - Zduńska Wola - Karsznice - Tarnowskie Góry - Pszczyna" jest firma Pöyry Infra Sp. z. o.o.

Umowę podpisali:

  • ze strony Wykonawcy: Joann Schmieder - Prezes Zarządu i Berthold Kamm - Prokurent Pöyry Infra Sp. z. o.o.
  • ze strony Zamawiającego: Pani Teresa Zwiernik - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Marek Pawlik - Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Wartość umowy wynosi 2 885 000 euro i jest dofinansowana z funduszu TEN-T.