Powrót

Podpisanie preumowy na modernizację linii kolejowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

29 grudnia 2009 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego w Krakowie podpisana została preumowa, dotycząca modernizacji linii kolejowej Nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka – Kraków Swoszowice.
Umowę podpisali:
  • ze strony Urzędu Marszałkowskiego:
Marek Nawara – Marszałek Województwa
Roman Ciepiela - Wicemarszałek
  • ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddziału Regionalnego w Krakowie:
Włodzimierz Żmuda – Naczelny Dyrektor Oddziału
Zbigniew Marzec – Zastępca Naczelnego Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych. Projektmodernizacji linii nr 94 będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013. Szacunkowe koszty przedsięwzięcia, to ok. 29 mln zł. Poziom dofinansowania ze środków UE wynosi 85 % kosztów kwalifikowanych. Celem projektu jest poprawa i usprawnienie systemu transportu publicznego na obszarze województwa małopolskiego, przyczyniającego się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu i systemu kolejowych, przewozów pasażerskich. Zakłada on niezbędne przywrócenie parametrów techniczno-eksploatacyjnych dla usprawnienia funkcjonowania linii Nr 94 na odcinku od km 3.128 do 7.092. Zakres prac obejmuje modernizację infrastruktury kolejowej na w/w odcinku, tj.: torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym, systemów blokad liniowych na przyległych szlakach oraz urządzeń zabezpieczania ruchu na przejazdach kolejowych. Efektem realizacji inwestycji, będzie ulepszenie jakości funkcjonowania transportu kolejowego, poprzez poprawę infrastruktury, wzrost bezpieczeństwa, zmniejszenie kosztów utrzymania, a w konsekwencji przygotowanie kolejowej oferty przewozowej,
jako alternatywy w stosunku do transportu kołowego.

Dorota Szalacha
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Oddział Regionalny w Krakowie