Powrót

Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego koordynacji projektów budowy linii dużych prędkości w Polsce i jej przebiegu przez miasto Łódź

Sygnatariusze listu intencyjnego:
  • Konsorcjum Ingenieria IDOM Internacional i Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu
  • Sener Sp. z o. o.
  • Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
  • Urząd Miasta Łodzi
  • EC1 Łódź Miasto Kultury
  • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
  Deklarowany zakres współpracy obejmuje koordynację prac w ramach 2 studiów:

1. Opracowanie studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa - Łódź - Poznań/Wrocław

2. Studium Wykonalności wraz z opracowaniem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie inwestycji z funduszy UE oraz opracowanie projektów materiałów przetargowych dla realizacji inwestycji w systemie "projektuj i wybuduj" dotyczących budowy linii kolejowej, na odcinku od dworca Łódź Fabryczna w kierunku dworca Łódź Kaliska do linii nr 14 i 25 oraz linii 15, której głównym elementem jest tunel średnicowy z podziemnymi przystankami oraz tunel KDP

 

Oba projekty są kluczowe zarówno dla budowy linii dużych prędkości jak i dla rozwoju infrastruktury kolejowej w Łodzi.
Zasadniczym celem deklarowanej współpracy jest skoordynowanie prac w węźle łódzkim dla wyboru optymalnych rozwiązań i przyspieszenia prac.
Dla realizacji tego zadania powołany został Komitet Sterujący, w skład którego weszli przedstawiciele miasta i regionu, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz wykonawcy studiów wykonalności.

 

www.pois.gov.pl

   

Agata Pomykała
Dyrektor projektu
ds. komunikacji i planowania strategicznego
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Kolei Dużych Prędkości
tel. +4822 473 2442