Powrót

Podpisanie kolejnej umowy w ramach modernizacji linii kolejowej E 65 Warszawa-Gdynia

9 stycznia 2009 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisano umowę nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-4a Modernizacja linii kolejowej E 65 Warszawa -Gdynia na odcinku od km 287,700 (na szlaku Szymankowo - Lisewo) do km 315,700 (na szlaku Pszczółki - Pruszcz Gdański) objętym obszarem Lokalnego Centrum Sterowania w Tczewie, w ramach projektu FS 2005/PL/16/C/PT/001 "Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa - Gdynia, etap II"

Wykonawcą umowy jest konsorcjum w składzie ,,PKP Energetyka" sp. z o.o. . -Pełnomocnik (Lider) Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury spółka z o.o. . - Partner, FEROCO S.A. - Partner, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska spółka z o.o. - Partner, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe spółka z o.o - Partner, Torpol spółka z o.o. - Partner. Wartość umowy wynosi 250 222 903,40 euro netto (305 271 942,15 euro brutto). Źródła Finansowania:
  • Fundusz Spójności: 84 %
  • budżet państwa: 16 %
Zakończenie umowy jest planowane na 15 grudnia 2010 roku. Ze strony PKP PLK S.A. umowę podpisali:
  • Pani Agnieszka Safuta Pawlak – Członek Zarządu
  • Pan Marek Pawlik - Członek Zarządu
Ze strony Wykonawcy:
  • Pan Tadeusz Skobel – Prezes Zarządu PKP Energetyka
  • Pan Konrad Tuliński – Członek Zarządu Dyrektor Techniczny