Powrót

Podpisanie kolejnej umowy inwestycyjnej!

Wykonawcą umowy jest konsorcjum "Legionowo - Świercze" w składzie: TORPOL
Sp. z o.o. , FEROCO S.A., Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o.o., ,,PKP Energetyka Sp. z o.o." , Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno - Torowe Spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych "INTERCOR Sp. z o.o. " 
Wartość umowy wynosi 144 590 536,40 euro (netto) (176 400 454,41 euro brutto). Umowa będzie realizowana do końca października 2010 r.
Przyznana pomoc ze środków UE obejmuje 84% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Pozostała część kosztów w wysokości 16%, zostanie pokryta ze środków z budżetu państwa.