Powrót

Podpisanie kolejnej umowy

31 października 2008 r. w siedzibie Spółki PKP PLK S.A. odbyło się uroczyste podpisanie umowy FS 2004/PL/16/C/PA/002-04 na usługi doradztwa prawnego w ramach projektu Pomoc w zakresie przygotowania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych z Funduszu Spójności FS 2004/PL/16/C/PA/002. Wykonawcą umowy jest Kancelaria Radców Prawnych Mikulski i Stopczyk. Termin realizacji umowy wynosi 15 miesięcy i upływa 31 stycznia 2010 r. Wartość umowy wynosi 300 000,00 euro netto. Projekt jest współfinansowany w 85% z Funduszu Spójności, a w 15 % z budżetu państwa.