Powrót

Podpisanie dwóch umów inwestycyjnych

A/IIZ3f-FS 2006/PL/16/C/PA/001-01 "Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej C-E 59 na odcinku Wrocław Główny - Międzylesie, w ramach projektu FS 2006/PL/16/C/PA/001 Modernizacja linii kolejowej C-E 59 Międzylesie - Wrocław - Kostrzyn - Szczecin - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej - etap I w Polsce", której wykonawcą jest konsorcjum w składzie: Arcadis Profil Sp. z.o.o. oraz Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z.o.o. Umowę ze strony Wykonawcy podpisali:
  • Pan Marek Adamek – Prezes Zarządu,
  • Waldemar Ostrowski – Wiceprezes Zarządu,
ze strony PKP PLK S.A.:
  • Pani Teresa Zwiernik – Członek Zarządu,
  • Pani Agnieszka Safuta – Pawlak – Członek Zarządu.
Wartość umowy wynosi 1 156 560 euro brutto. komunikat prasowyA/IIZ3e/FS 2006/PL/16/C/PA/001-2 "Wykonanie dokumentacji przedprojektowej dla linii kolejowej nr 273 - odcinek Wrocław Główny - Szczecin, w ramach projektu FS 2006/PL/16/C/PA/001 Modernizacja linii kolejowej C-E 59 Międzylesie - Wrocław - Kostrzyn - Szczecin - przygotowanie dokumentacji przedprojektowej - etap I w Polsce", której Wykonawcą jest konsorcjum w składzie: Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z.o.o., Biuro Projektowo-Konsultingowe "BOK" Sp. z.o.o. w Szczecinie, Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa i Arcadis Profil Sp.z.o.o. Umowę ze strony Wykonawcy podpisali:
  •  Pan Mieczysław Szymański – Prezes Zarządu BPK w Poznaniu,
 ze strony PKP PLK S.A.:
  • Pani Teresa Zwiernik – Członek Zarządu, 
  • Pani Agnieszka Safuta – Pawlak – Członek Zarządu.
Wartość umowy wynosi 2 766 960 euro brutto. komunikat prasowy
prezentacja