Powrót

Podlasie. Kolej sprawniej przewiezie więcej towarów przez wschodnią granicę

Remont szerokotorowej linii kolejowej Kuźnica Białostocka – Geniusze (nr 57), łączącej Polskę i Białoruś to ważny projekt dla rozwoju gospodarczego nie tylko regionu. Dzięki inwestycji skróci się czas przejazdu pociągów towarowych. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych.

Inwestycja poprawi obsługę przewozów towarowych na granicy polsko-białoruskiej. Zwiększy się dostępność kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej. Skróci się czas przewozu ładunków ze wschodu na zachód oraz wzrośnie atrakcyjność kolei – mówi Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Wykonanie prac na linii szerokotorowej Kuźnica Białostocka – Geniusze zwiększy przepustowość trasy dedykowanej pociągom towarowym o szerokim rozstawie kół (1520 mm). Na odcinku Geniusze – Sokółka po kilkunastu latach ponownie powrócą pociągi towarowe. Inwestycja kolejowa zwiększa potencjał i możliwości regionu. Pozwoli m.in. na budowę terminala przeładunkowego na stacji Geniusze.

Zadanie obejmie m.in. kompleksową wymianę torów oraz montaż 34 nowych rozjazdów. Po zakończeniu robót poprawią się parametry eksploatacyjne linii. Dla przewoźników oznacza to efektywniejszą obsługę cięższych i dłuższych pociągów nawet do 1050 m o nacisku 245 kN/oś. Składy pojada szybciej, gdyż dzięki pracom zwiększy się prędkości pociągów do 60 km/h.

Nastawnie w stacjach Kuźnica Białostocka, Sokółka i Geniusze oraz linie objęte pracami będą wyposażone w nowe systemy i urządzenia sterowania ruchem, co zwiększy przepustowość trasy. Przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę cięższych pociągów na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze. To znacznie ułatwi obsługę bocznic i terminali przeładunkowych.

Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na trasie Geniusze – Sokółka – Kuźnica Białostocka będzie realizowana równocześnie z projektem przebudowy linii odgałęźnej Bufałowo Wschód – Bufałowo (nr 923). Na tym odcinku kompleksowa wymiana 2,6 km torów zapewni sprawną obsługę pociągów m.in. do terminala paliw PKN Orlen w Sokółce.

W ramach projektów płynniejszy ruch większej liczby pociągów zapewni budowa dodatkowych torów dla składów do długości 1050 metrów na stacjach Geniusze i Sokółka. Przewidziano również przebudowę 25 obiektów inżynieryjnych, w tym 10 mostów. Bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym wzrośnie po modernizacji 16 przejazdów kolejowo drogowych. Obiekty będą miały nową nawierzchnię. Zamontowany zostanie monitoring.

Projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka – Geniusze (S)” oraz projekt pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo (S)” dofinansowane są z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Prace, najpierw projektowe, a później budowlane, będą do 2021 r. Prace budowlane planowane są w IV kwartale 2020 r.

Wartość umowy obu projektów to 194,9 mln zł netto. Ich wykonawcą jest konsorcjum firm w składzie: Intop Warszawa Sp. z o.o. (Lider), Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Rajbud Sp. z o.o. (Partner) i Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego i Kolejowego Sp. z o.o.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239