Powrót

Pociągi wróciły do Międzylesia.

Dotychczas, ze względu na prowadzone prace , ośmiokilometrowy odcinek  trasy Domaszków – Międzylesie pasażerowie pokonywali zastępczą komunikacją autobusową. Inwestycja, prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu, obejmuje układ torowy i elektryfikację. W górskim terenie wykonano m.in. likwidację sześciu osuwisk na odcinku granicznym i na odcinku Domaszków – Międzylesie. Specjalne konstrukcje z setek betonowych pali i żelbetowych gwoździ wzmocniły nasypy. Na całym szlaku gotowe są przepusty oraz  powierzchniowe i wgłębne odwodnienie. Na stacji Międzylesie centrum sterowania, wyposażone w komputerowy systemu urządzeń sterowania ruchem kolejowym, zapewnia obsługę m.in. 54 rozjazdów, przejazdu kategorii A, zmodernizowanego oświetlenia stacji, elektrycznego ogrzewania rozjazdów i współpracuje z urządzeniem DSAT do diagnostyki taboru. Efekt modernizacji czyli dostosowanie linii do standardów technicznych AGTC oraz dostosowanie do dyrektywy UE dotyczącej interoperacyjności linii, pozwoli przewoźnikom kolejowym stworzyć interesująca regionalną i międzynarodową ofertę przewozową Zakończenie zadania planowane jest w grudniu 2008r. Koszt robót wynosi 100,6  mln zł.