Powrót

PLK wzmacniają współpracę z Kolejami Litewskimi

Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i Kolei Litewskich „Lietuvos Geležinkeliai” na wspólnym spotkaniu określili obszary wymagające ścisłej współpracy. Omówiono m.in. wspólne działania na rzecz likwidacji ograniczeń w transporcie kolejowym. Poruszono kwestie współpracy w zakresie prowadzonych projektów transgranicznych dla polepszenia jakości prowadzenia ruchu kolejowego na odcinkach transgranicznych. Rozmawiano o wzmocnieniu współpracy w zakresie udostępnienia i utrzymana linii kolejowych.

Kluczowe są także kwestie związane z prowadzoną modernizacją Rail Baltica. Podczas spotkania przedstawiciele PLK i LG omówili stan realizacji projektu po obu stronach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podzieliły się również doświadczeniem w zakresie realizacji inwestycji kolejowych, m.in. realizowanych na terenie Krakowa – budową łącznicy Kraków Zabłocie – Kraków Podgórze oraz modernizacją krakowskiej linii średnicowej - Kraków Główny Towarowy – Rudzice. Poruszono też istotne aspekty dot. uzyskania prędkości 200 km/h na Centralnej Magistrali Kolejowej, a także eksploatacji linii kolejowych przystosowanych do prędkości 250 km/h.

Przedstawiciele Kolei Litewskich wyrazili szczególnie zainteresowanie funkcjonowaniem nowoczesnych systemów informatycznych wypracowanych przez PLK – takich jak System Konstrukcji Rozkładu Jazdy, System Wspomagania Dyżurnego Ruchu i System Ewidencji Pracy Eksploatacyjnej.

Obaj zarządcy zadeklarowali dalszy rozwój działań na rzecz poprawy komunikacji kolejowej pomiędzy Polską a Litwą.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
22 473 30 02