Powrót

PLK wykorzystają śmigłowce do monitorowania inwestycji

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują obecnie największy program inwestycyjny w infrastrukturę kolejową w historii – Krajowy Program Kolejowy, który obejmuje ponad 220 projektów o łącznej wartości ponad 66 mld zł. PLK, aby sprawnie zrealizować wszystkie przedsięwzięcia, inwestują w wykorzystanie nowoczesnych technologii i wdrażają specjalne rozwiązania. Dziś 25 kwietnia 2018 r. zarządca infrastruktury podpisał umowę na przeprowadzenie przelotów nad obszarami objętymi inwestycjami kolejowymi wraz z wykonaniem filmów z pokładu śmigłowca. Kolejarze, za pośrednictwem monitoringu z powietrza będą czuwać nad sprawną realizacją i bezpieczeństwem prowadzonych prac. To kolejny, pilotażowy projekt PLK, podobny jak podpisana 20 kwietnia b.r., umowa na dostawę i montaż 70 kamer cyfrowych na terenach inwestycji.  


Śmigłowiec nad linią kolejową 

Monitoring inwestycji za pomocą helikopterów obejmie pięć linii kolejowych, na których trwają prace. Nadzorem z powietrza zostaną objęte modernizacje prowadzone na trasach:  Warszawa – Lublin, Warszawa – Poznań, Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki, Sadowne – Białystok, Poznań – Rawicz.  Konkretne odcinki przelotu nad wytypowanymi liniami kolejowymi wyznaczane będą na podstawie bieżącego zapotrzebowania na wykonywanie takiego monitoringu. PLK za pomocą śmigłowca monitorować będą postęp prac. Ponadto, widok na place budowy z góry daje szerszą perspektywę podglądu terenu, co pozwoli czuwać nad lepszym bezpieczeństwem prowadzonych inwestycji – np. czy teren jest odpowiednio zabezpieczony przez wykonawcę i czy stosowane są przez jego pracowników procedury bezpieczeństwa i zasady BHP. Co ważne, kolejarze będą mieli także podgląd na szlaki, na których jeżdżą nie tylko pociągi pasażerskie i towarowe, ale i pojazdy techniczne, wywożące i dowożące materiały i sprzęt. Taki monitoring terenu budowy w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, umożliwi szybką reakcje ze strony PLK i wykonawców.

Podczas oblotu, poza pilotem na pokładzie śmigłowca przebywać będzie pracownik PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. oraz operator specjalistycznego sprzętu rejestrującego.

W ramach umowy odbędą się cztery loty (z możliwością wykonania podczas jednego oblotu, monitoringu dwóch / trzech linii kolejowych).

Zadanie wykona firma HeliPoland Sp. z o.o. Wartość umowy to prawie 68 tys. zł netto. Wybrane lokalizacje monitorowane będą do 15 grudnia tego roku.


Nowoczesne rozwiązania dla sprawnej realizacji inwestycji  

Aby sprawnie zrealizować do 2023 r. inwestycje kolejowe o wartości 66 mld zł, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wdrażają specjalne rozwiązania. Jednym z nich jest wykonawstwo zastępcze czyli zabezpieczenie firm, które przejmą inwestycje jeśli pierwotny wykonawca napotka poważne problemy. Kolejnym wdrażanym przedsięwzięciem jest monitoring inwestycji z lądu i powietrza. Poza standardowym monitoringiem, czyli nadzorowaniem kontraktu przez jego kierowników i inżynierów, zarządca infrastruktury planuje nadzorować place budów z lotu ptaka. Posłużą do tego helikoptery z kamerami oraz drony. Wśród planowanych przez Spółkę działań należy wymienić także weryfikację potencjału wykonawców (ma to na celu nie dopuszczenie na teren robót firm bez maszyn, ludzi i materiałów do kontraktów).

 

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
571 370 229