Powrót

PLK w Brukseli o KDP

Stworzenie systemu Kolei Dużych Prędkości na obszarze Unii Europejskiej jest jednym z kluczowych aspektów dyskusji nad przyszłością europejskiej polityki transportowej. Polska prezentuje program w dziedzinie rozwoju szybkich kolei, zakładający utworzenie do 2020 roku linii KDP na trasie Warszawa – Łódź – Wrocław/Poznań.
Celem seminarium było zainicjowanie, z perspektywy regionalnej, szerokiej dyskusji na temat pozycji szybkiej kolei w przyszłym systemie transportowym Europy oraz jej wpływu na spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną Wspólnoty. Posłuży ona również do rozmów o możliwościach finansowania tych inwestycji.

W kontekście polskiego programu rozwoju KDP, wybrane regiony europejskie zaprezentowały wdrożone na swoim terenie konkretne przykłady projektów z zakresu infrastruktury transportowej oraz podzielą się pozyskanymi na tym polu dobrymi praktykami.

Seminarium odpowie jego uczestnikom na pytania, jak rozwój sieci KDP może przyczynić się do poprawy potencjału inwestycyjnego regionów europejskich poprzez zapewnienie lepszego dostępu do usług transportowych, tworzenie nowych miejsc pracy oraz przyspieszanie postępu technologicznego.

W seminarium, uczestniczyli Cezary Grabarczyk Minister Infrastruktury RP, Keir Fitch Zastępca Szefa Gabinetu Komisarza Siima Kallasa, Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Jurkowlaniec Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Zbigniew Szafrański Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Seminarium towarzyszyła również konferencja prasowa.


Zbigniew Szafrański Prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. komentuje seminarium „Koleje Dużych prędkości na rzecz spójności terytorialnej UE”, które odbyło się dziś 12 lipca w Brukseli w ramach prezydencji Polskiej w Unii Europejskiej.:
Opinie po konferencji są pozytywne. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, m.in. obecni byli dyrektorzy generalni z CER oraz UIC. Polski projekt Kolei Dużych Prędkości oceniono jako pragmatyczny, racjonalny i spójny z Białą Księgą -Transport, będącą określeniem zamiarów Komisji Europejskiej wobec przyszłości transportu. Z dyskusji wynikało duże wsparcie dla projektu KDP powiązanego z siecią kolei konwencjonalnej. EBI zadeklarował, że chce wspierać inwestycje, tworząc innowacyjne propozycje w zakresie ich finansowania.
Do wykonania takiego przedsięwzięcia jak KDP potrzebne są decyzje polityczne. W Polsce władze rządowe i samorządowe działają wspólnie by nakreślone zamiary mogły być zrealizowane.
Na konferencji podkreślano m.in., że impuls rozwoju kolei Europy Zachodniej pochodzi z Europy Wschodniej , gdzie liderem jest polski projekt KDP.Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.