Powrót

PLK vs tekst DGP Zdążyć przed Pendolino

Dzięki modernizacjom linii pociągi zapewniają krótkie podróże, m.in. z Warszawy do Gdańska, Krakowa, Wrocławia, Katowic. Dzięki pracom zarządcy infrastruktury trasy wydłużono także do Kołobrzegu, Jeleniej Góry i Bielska Białej.

Skrócenie czasu przejazdu było możliwe dzięki budowie wiaduktów – szczególnie na trasie z Warszawy do Gdańska oraz zwiększeniu poziomu zabezpieczeń na przejazdach przez wprowadzenie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz rogatek, a także likwidacji części przejazdów i budowie dróg dojazdowych do sąsiednich.

Kraków - Rzeszów – ograniczona liczba przejazdów

Nieprawdą jest, że na trasie z Krakowa do Rzeszowa występuje duże zagęszczenie przejazdów. Prawdą jest natomiast to, że trasa jest kompleksowo modernizowana. Przebudowano i zbudowano łącznie 94 wiadukty kolejowo - drogowe, a likwidacją objęto 49 przejazdów. Na trasie pozostanie tylko 15 przejazdów zabezpieczonych automatycznymi rogatkami i jeden przejazd kat. A obsługiwany przez dróżnika.

Podpisane umowy PLK - kolejne działania dla bezpieczeństwa

W najbliższych latach, dzięki realizacji Krajowego Programu Kolejowego i modernizacji linii m.in. Lublin – Warszawa, Radom – Warszawa, Warszawa – Poznań, Lublin – Stalowa Wola, zwiększy się poziom bezpieczeństwa na kilkuset przejazdach. Powstaną bezkolizyjne przejazdy pod i nad torami.
Dodatkowo dla zwiększenia bezpieczeństwa PLK realizują projekt za 400 mln zł, który obejmie modernizację 182 przejazdów kolejowych na 73 liniach kolejowych w 16 województwach. Pięć przejazdów kolejowo – drogowych, m.in. w Warszawie Rembertów i Warszawie Wesołej oraz w Sulejówku zostanie zastąpionych wiaduktem i tunelami.

Dla bezpieczeństwa także kampania społeczna

Ze statystyk wynika, że w 98% przyczyną wypadków na przejazdach jest nieostrożność kierowców. Dlatego PLK od 12 lat prowadzą kampanię społeczną Bezpieczny przejazd (www.bezpieczny–przejazd.pl). Działania, różne w formie i kierowane do różnych grup odbiorców, przypominają i uczą właściwego zachowania na przejazdach. Słusznie autor tekstu w Dzienniku Gazecie Prawnej podkreśla, że brak ostrożności kierowców – wjechanie na przejazd pomimo czerwonego światła było przyczyną wypadków samochodów z Pendolino.

Nieprawdą jest, że najczęściej dochodzi do zdarzeń na przejazdach kat. C.

Na przejazdach kat. C w 2016 r. było 20 wypadków z pojazdami. Na przejazdach pozostałych kategorii 153. Najliczniejszą kategorią są przejazdy kat. D i na nich jest najwięcej zdarzeń, głównie przez ignorowanie znaku „stop”. Dlatego z roku na rok PLK ograniczają liczbę tych skrzyżowań, natomiast zwiększa się liczba przejazdów zabezpieczonych sygnalizacją świetlną (analogicznie jak zabezpieczenie skrzyżowań drogowych) oraz przejazdów z rogatkami i wiaduktów. Od stycznia 2012 roku do grudnia 2016 roku na terenie Polski zmodernizowano w sumie 1742 przejazdy. Modernizacja obejmowała m.in. montaż dodatkowej sygnalizacji, rogatek i monitoringu.

Mniej o półtora tysiąca przejazdów

Prawdą jest, że w Polsce liczba przejazdów jest znaczna, dlatego PLK z roku na rok ograniczają ich liczbę. Od 2010 r. do 2016 r. liczba przejazdów zmniejszyła się o 1514. Tylko w 2016 r. zmniejszono liczbę przejazdów kat. D o 132. Wzrosła o 110 liczba przejazdów z rogatkami. Obecnie w porozumieniu z samorządami ograniczana jest liczba przejazdów na drogach niepublicznych. Pozostaną na nich jedynie przejazdy zabezpieczone.
Bezpieczeństwo wciąż pozostaje priorytetem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. – w tym obszarze szczególne działania są i będą kontynuowane na przejazdach kolejowo - drogowych.

Mniej przejazdów budowa dróg dojazdowych do przejazdów kolejowo – drogowych o wyższym poziomie zabezpieczeń
Wyższy poziom zabezpieczeń - modernizacja przejazdów
Budowa skrzyżowań bezkolizyjnych – współpraca z samorządami
Lepsze oznakowanie i stan dróg dojazdowych – współpraca z zarządcami dróg
Promocja bezpieczeństwa - Kampania Bezpieczny przejazd

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 rzecznik@plk-sa.pl
 tel. +48 694 480 239

Pliki do pobrania