Powrót

PLK toruje drogę nowoczesnym technologiom między Legnicą a Opolem

Efektem wdrożenia na polskich liniach kolejowych Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS będzie podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu pociągów i zmniejszenie ryzyka wypadków. Nowa technologia urządzeń łączności i dostosowanie jej do standardów międzynarodowych pozwoli na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Co więcej, bardziej elastyczne zarządzanie ruchem kolejowym pozytywnie wpłynie na punktualność pociągów.

Dodatkowo montaż systemu ERTMS na odcinku Legnica – Wrocław – Opole wpisuje się w cele osi priorytetowej Transport Przyjazny Środowisku. System służyć będzie zwiększaniu udziału przewozów, prowadząc tym samym do lepszego zrównoważenia systemu transportowego i zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko – podkreśla Marek Kroc, dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.


16 masztów telekomunikacyjnych i prawie 1,5 tys. urządzeń przytorowych

W ramach inwestycji wzdłuż linii kolejowej E30 na odcinku Legnica – Wrocław – Opole stanie 16 obiektów radiokomunikacyjnych systemu GSM-R. W skład każdego z nich będzie wchodzić wieża oraz kontener z urządzeniami, które umożliwią komunikację głosową oraz przesyłanie danych między centrum sterowania ruchem a pociągami. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A uzyskały komplet decyzji lokalizacyjnych niezbędnych do zabudowy tych urządzeń.

Przedsięwzięcie zakłada także montaż urządzeń Centrum Sterowania Radiowego (w tym komputerów oraz paneli operatorów) w dwóch lokalnych centrach sterowania: LCS Opole Zachodnie i LCS Wrocław Muchobór. Ponadto, w ramach inwestycji na całym odcinku zainstalowanych zostanie ok. 1400 urządzeń przytorowych, tzw. balis. Obecnie wykonawca opracowuje projekty budowlane i wykonawcze. Prace te nie wymagają pozyskiwania pozwoleń na budowę.     


Jak działa system ERTMS?

ERTMS (ang. European Rail Traffic Managment System) drugiego poziomu to rozwiązanie należące do systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociągiem, który ma ujednolicić kolej na terenie państw unijnych. Składa się z podsystemu ETCS, czyli Europejskiego Systemu Sterowania Pociągiem, który pozwala na przekazywanie sygnałów z semaforów bezpośrednio do kabiny maszynisty i ciągłą kontrolę pracy prowadzącego pojazd. Druga część ERTMS to cyfrowy system kolejowej komunikacji GSM-R, który – wykorzystując standard systemu GSM – używany jest, zarówno do komunikacji głosowej dla pracowników kolei (dyżurnych ruchu, dyspozytorów, maszynistów, pracowników obsługi technicznej), jak i transmisji danych np. z semaforów do lokomotyw. Pozwala również na transmisję komunikatów tekstowych.

System ERTMS istotnie wpływa na podwyższenie bezpieczeństwa prowadzenia ruchu pociągów. Jego wykorzystanie jest niezbędne do podnoszenia prędkości na sieci kolejowej, bowiem maszynista, który prowadzi pociąg z prędkością 160 km/h ma ograniczoną możliwość bezbłędnego dostrzeżenia wszystkich sygnałów i ostrzeżeń znajdujących się przy torze. Zadanie to przejmują urządzenia ETCS i GSM-R, dzięki którym kierujący pociągiem całą sytuację ruchową na linii kolejowej może śledzić na monitorze w kabinie lokomotywy. Ponadto, otrzyma od systemu wiele istotnych informacji, m.in. o maksymalnej dopuszczalnej prędkości na danym odcinku czy o zajętości toru przez inne składy. Co równie istotne, w przypadku stwierdzenia odstępstw od założeń ruchowych (np. przekroczenia maksymalnej prędkości), system będzie mógł sam reagować i dostosować jazdę pociągu do panujących warunków. 

Projekt, rozpisany na lata 2012-2015,  ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakładany koszt całkowity projektu wynosi 123,98 mln zł.
Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239