Powrót

PLK stawiają na edukację przyszłych kolejarzy

Uczniowie, z którymi współpracują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., po zakończeniu nauki mają możliwość zatrudnienia w spółce. Współpraca ze szkołami to jedno z działań PLK w celu zatrudnienie profesjonalnie przygotowanych pracowników.  


Współpraca ze szkołami

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą szereg działań, które mają na celu przygotować młodych ludzi do nauki zawodu oraz podjęcia pracy na kolei. Od 2010 r. PLK współpracują ze szkołami ponadgimnazjalnymi, które kształcą uczniów na kierunkach o profilu kolejowym. Obecnie spółka współpracuje z 39 placówkami w całej Polsce w zakresie kształcenia na kierunkach: technik transportu kolejowego, technik dróg i obiektów inżynieryjnych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego.


Stypendia w szkole, stabilna praca dla absolwentów

Zarządca infrastruktury wielotorowo wspomaga edukację przyszłych kolejarzy, m.in. poprzez program stypendialny dla uczniów. Tylko w 2017 r. stypendia zostały wypłacone blisko 400 uczniom. Ponadto, PLK dają uczniom możliwość odbywania praktyk i staży u boku wykwalifikowanych pracowników. Dzięki temu uczniowie mają okazję poznać środowisko i wartości firmy, co zdecydowanie ułatwi im pierwsze kroki w zawodzie.

Uczniowie uczestniczą również w specjalnych zajęciach z instruktorem na nowoczesnym symulatorze urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oprócz wsparcia merytorycznego i finansowego, doposażają także szkolne pracownie dydaktyczne, w których przyszli kolejarze mogą zdobywać i utrwalać fachową wiedzę oraz umiejętności. Wykładowcami przedmiotów zawodowych są doświadczeni i przygotowani pracownicy.

PLK prowadzą rozmowy z kolejnymi szkołami, które posiadają klasy o profilu związanym z branżą kolejową lub są zainteresowane ich utworzeniem. Po zakończeniu edukacji na kierunkach związanych z branżą kolejową, młodzi ludzie mają szansę na pracę i rozwój w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Aktualne ofert pracy w PLK znajdują się w zakładce https://www.plk-sa.pl/kariera/dolacz-do-nas/aktualnie-poszukujemy/ 


MEN i PLK dla szkolnictwa branżowego

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej podejmują działania, mające na celu  przygotowywanie młodych ludzi do nauki zawodu oraz podjęcia pracy. Podczas spotkania w grudniu 2017 r. z Minister Anną Zalewską wspomniano o zmianach potrzebnych w systemie kształcenia przyszłych profesjonalistów, dostosowania programów nauki i systemu zdobywania uprawnień zawodowych do rzeczywistych potrzeb pracodawców. Omówiono główne kwestie związane z przygotowaniem programów kształcenia na kierunkach kolejowych i jak najlepszym przygotowaniem praktycznym uczniów do pracy w tej branży. Efektywna edukacja zawodowa to jeden z celów Ministerstwa Edukacji Narodowej, które widzi potrzebę współpracy z przedsiębiorstwami branżowymi w procesie kształcenia uczniów. 

6 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu na konferencji „Dobry Zawód” MEN podpisało ze związkiem Pracodawców Kolejowych porozumienie, którego celem jest wspólne promowanie i rozwój szkolnictwa zawodowego w branży kolejowej. Zaangażowanie ze strony nauczycieli i dyrektorów szkół, odpowiednia promocja kierunków kolejowych i wsparcie pracodawców pozwoli młodym ludziom dobrze przygotować się do pracy i pewniej stawiać pierwsze kroki w zawodzie.

Kampania promocyjna branży kolejowej: Czas skierować przyszłość na właściwe tory

 

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
571 370 229