Powrót

PLK SA zwiększają bezpieczeństwo w Plewiskach pod Poznaniem

Pociąg pod nowym wiaduktem w Plewiskach_fot.Radek Śledziński

Po uzyskaniu decyzji administracyjnych, mieszkańcy skorzystają z nowego wiaduktu drogowego na ul. Kolejowej w Plewiskach pod Poznaniem. Bezkolizyjne skrzyżowanie zastąpiło dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy. Obiekt zapewni większe bezpieczeństwo na dwutorowej linii Poznań – Kunowice (LK nr 3) oraz usprawni ruch drogowy w aglomeracji poznańskiej, między miejscowościami Plewiska i Skórzewo.

Dla samochodów przygotowano długi na ok. 30 m i szeroki na blisko 13 m wiadukt drogowy z jednym pasem ruchu w każdym kierunku. Piesi i rowerzyści zyskają bezpieczne ścieżki.

Realizując projekty z wykorzystaniem środków budżetowych i unijnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają możliwości kolei, sukcesywnie tworząc sprawny i bezpieczny system komunikacji. Dzięki dobrej współpracy z gminą Komorniki mieszkańcy Plewisk zyskają nowe, dwupoziomowe skrzyżowanie. W szybko rozwijającej się aglomeracji poznańskiej kierowcy, rowerzyści i piesi całkowicie bezpiecznie i płynnie pokonają tory – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu i dyrektor ds. realizacji inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.  

Inwestycję w Plewiskach zrealizowano za ok. 20,4 mln zł. netto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły na budowę wiaduktu ok. 6,4 mln zł netto przy współudziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pozostałe koszty prac, ok. 14 mln zł netto, związane m.in. z budową dróg dojazdowych pokryły gminy Komorniki i Dopiewo.

Zadanie „Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ul. Kolejowej w Plewiskach wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. B w km 314,512 linii kolejowej nr 3 Warszawa Zachodnia – Kunowice” to część ogólnopolskiego projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III”.

PLK zwiększają bezpieczeństwo na torach i drogach 

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – Etap III” podpisano umowy na kwotę ok. 264,1 mln zł (netto) przy planowanym udziale środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowo prowadzone i  planowane są postępowania przetargowe ramach IV etapu projektu, co zapewni wykorzystanie dofinansowania z Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021 - 2027 (w ramach programu FENIKS) w wysokości ok. 48,5 mln zł netto. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz zarządcami dróg, zastępują przejazdy kolejowo-drogowe bezkolizyjnymi skrzyżowaniami. 

W Wielkopolsce, dzięki programowi, z bezkolizyjnego skrzyżowania korzystają już mieszkańcy Kostrzyna (na linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą), a do końca br. planowane jest zakończenie budowy nowych obiektów w Kobylnicy oraz we Wrześni, gdzie mieszkańcy zyskają dwa wiadukty kolejowe z tunelami drogowymi, które zastąpią sąsiadujące ze sobą przejazdy kolejowo-drogowe na ul. Działkowców (linia Oleśnica – Chojnice i łącznica Września – Podstolice). Inwestycja, realizowana we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Września, warta jest ok 40 mln zł netto, przy finansowym wkładzie PLK S.A. w kwocie ok. 22 mln zł (netto).

Dwupoziomowe skrzyżowania w regionie powstają także w ramach modernizacji linii kolejowych z Krajowego Programu Kolejowego. System komunikacji poprawiły już nowe wiadukty drogowe na zmodernizowanej linii Wrocław – Poznań, m.in. w Klonówcu, Lesznie, Kościanie i Rawiczu oraz w Koninie, na linii Warszawa – Poznań.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Radosław Śledziński
Zespół Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 501 613 495