Powrót

PLK SA na EKG o znaczeniu kolei dla gospodarki w Polsce i Europie

Uczestnicy EKG; fot. Magdalena Grobel

PLK SA po raz kolejny są uczestnikiem najważniejszego spotkania biznesowego w Europie Centralnej, dotyczącego kwestii najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy. Przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. uczestniczą w pięciu debatach – „Łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach”, „Infrastruktura kolejowa w Polsce”, „Porty morskie”, „Budownictwo” oraz „Uwaga, infrastruktura krytyczna”.

Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 24 kwietnia uczestniczy w debatach: „Łańcuchy dostaw i logistyka w nowych realiach” (12:30-14:00) oraz „Infrastruktura kolejowa w Polsce” (14:30-16:00). Tematami będą m.in. budowanie spójnej sieci kolejowej, inwestycje poprawiające warunki przewozu towarów, a także wyzwania kolei jako transportu ekologicznego, zrównoważonego i konkurencyjnego względem innych środków komunikacji.

Drugiego dnia EKG w panelu „Porty morskie” (9:30-11:00) – Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., przedstawi znaczenie inwestycji kolejowych w portach morskich dla rozwoju przewozu towarów koleją i gospodarki.

Członek Zarządu Grzegorz Kurdziel 25 kwietnia weźmie udział w panelach „Budownictwo” (9:30-11:00) oraz „Uwaga, infrastruktura krytyczna” (15:00-16:00). Paneliści dyskutować będą m.in. o sytuacji na rynku budowlanym, finasowaniu inwestycji, waloryzacji przetargów w przepisach i w praktyce, a także transporcie kolejowym jako infrastrukturze krytycznej.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski i z zagranicy. Prowadzone rozmowy dotyczą kwestii najistotniejszych dla rozwoju gospodarczego i społecznego Europy.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229