Powrót

PLK SA angażują się w rozwój zabytkowej kolei i pomoc dla potrzebujących

Koszalin parowóz, autor Andrzej Kisiel

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspierają instytucje i organizacje zajmujące się ochroną zabytków kolejowej techniki. Nieużywane elementy infrastruktury zyskują drugie życie oraz pomagają w promowaniu wiedzy o drogach żelaznych.

Do Towarzystwa Koszalińskiej Kolei Wąskotorowej trafiły niewykorzystywane już przez PLK SA materiały nawierzchni kolejowej. To kolejna darowizna przekazana przez zarządcę infrastruktury na rzecz Towarzystwa. To szyny o łącznej długości 900 metrów oraz akcesoria do ich mocowania o wartości ponad 130 tys. zł. Towarzystwo jest zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem na zabytkowej, powstałej w 1898 r. linii kolei wąskotorowej Koszalin - Rosnowo – Bobolice, a pozyskane materiały posłużą do modernizacji tej linii oraz zapewnią utrzymanie sprawnych przejazdów zabytkową kolejką. Szyny na tym odcinku w większości pochodzą jeszcze z XIX wieku i są niespotykane na kolejach. Te przekazane przez PLK SA (typ 8a), są szynami cięższymi o dużo większej sztywności oraz odporności na oddziaływania taboru, dlatego wciąż znajdują zastosowanie w wąskotorówce. Obecnie organizowany jest transport materiałów. Wykonanie prac planowane jest na czerwiec.

Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim otrzymało materiały nawierzchni kolejowej, które posłużą do dalszych napraw i remontów Nadwiślańskiej Kolei Wąskotorowej - jedynej zabytkowej kolejki na Lubelszczyźnie. Łączna wartość kolejnej przekazanej przez PLK SA darowizny to ponad 6 tys. zł. Wyremontowane zostaną szlaki, po których kolej obecnie kursuje, a także te, po których pociągi turystyczne nie mogą się poruszać ze względu na zły stan infrastruktury (szlak Karczmiska-Nałęczów 24km i szlak Polanówka-Wilków 8 km). Pozyskane elementy (m.in. pierścienie i łapki sprężyste, śruby stopowe i łupkowe oraz łubki czterootworowe) pozwolą na sprawne przejazdy zabytkową koleją, a tym samym lepiej wykorzystać zasoby turystyczne regionu. Przekazane materiały pochodzą z wyremontowanej linii 69 Rejowiec. Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa, której Zarząd Dróg Powiatowych w Opolu Lubelskim jest operatorem, a Powiat Opolski właścicielem przewiozła w minionym roku przeszło 16 000 pasażerów.

Fundacja Aidua prowadząca działalność charytatywną na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji, ofiar konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą otrzymała od PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. darowiznę w kwocie ok. 10 tys. zł. Przedmiotem darowizny są meble biurowe (m.in. krzesła, stoły, biurka, szafy), które zostały przekazane osobom potrzebującym, przesiedlonym z terenów okupowanych. Część mebli została przekazana do Szpitala Psychoneurologicznego w Łucku, który pomaga osobom dotkniętym wojną.

W ostatnich latach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały ponad 140 razy darowizny instytucjom, które promują i dbają o historię kolei. Dzięki wsparciu zarządcy infrastruktury możliwe jest m.in. prowadzenie rekreacyjnych przejazdów wąskotorówek, a niewykorzystywany sprzęt wzbogaca ekspozycje muzealne i zasoby dydaktyczne wielu szkół.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414