Powrót

PLK na TRAKO

Ponad 30 miliardów złotych będzie miała do wydania polska kolej w latach 2014 – 2020. PLK jako zarządca infrastruktury intensywnie przygotowuje się do nowej perspektywy. Tworzona jest lista konkretnych inwestycji do realizacji. Pierwsze przetargi na studia wykonalności zostaną ogłoszone w przyszłym roku.  Wśród priorytetów PLK są: poprawa prędkości handlowej pociągów, zwiększenie przepustowości oraz skrócenie czasów podróży, które będą konkurencyjne wobec transportu drogowego. W latach 2014 – 2020 w większym niż obecnie stopniu modernizowane będą korytarze dla przewozów towarów. Celem zarządcy infrastruktury jest oferowanie przewoźnikom towarowym stabilnych prędkości na jak najdłuższych odcinkach, bez uciążliwych ograniczeń prędkości.  - W kolejnej perspektywie będziemy dysponowali sumą ponad 30 mld zł na modernizacje linii kolejowych. Ważna jest także zmiana podejścia do przeprowadzania tych inwestycji – chcemy odejść od odcinkowych modernizacji, a skupić się na tzw. efekcie sieciowym, tak by cała sieć kolejowa była bardziej efektywna z punktu widzenia przewoźników. W nowej perspektywie skupimy się na szlakach towarowych: m.in. połączeniu portów z Dolnym i Górnym Śląskiem – powiedział Remigiusz Paszkiewicz, prezes PLK. PLK planuje między innymi remont linii na Śląsku oraz korytarzy do nadmorskich portów. Wśród tras wybranych do modernizacji są ciągi: Wrocław – Poznań, Warszawa – Białystok / Lublin / Poznań, Poznań – Szczecin, Katowice – gr. czeska. Rozwijane będą linie na stacjach portowych w Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu. Rehabilitacją zostaną objęte ciągi towarowe na Górnym Śląsku, linia CE-59 (Nadodrzanka), czy CE-65 (Węglówka).  PLK będzie także poprawiać przepustowość i płynność ruchu na dojazdach do największych aglomeracji. Trwają prace nad nowym modelem prognoz ruchu, który będzie źródłem wyboru nowych projektów. Pierwsze rezultaty tego opracowania będą gotowe w styczniu 2014 roku.  W nadchodzącej perspektywie zarządca infrastruktury planuje nowe podejście do wykonywanych inwestycji. Każda z nich będzie miała zakres dostosowany do indywidualnego stanu linii. W większości przypadków będą to rehabilitacje, czyli wypadkowe pomiędzy modernizacją, a rewitalizacją. Umożliwią one PLK najbardziej efektywne wykorzystanie dostępnych na inwestycje funduszy. 
Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO, to największe i najbardziej prestiżowe w Polsce oraz drugie w Europie spotkanie branży transportu szynowego. TRAKO to doskonała okazja do promowania transportu szynowego, spedycji i logistyki kolejowej oraz prezentacji najnowszych technologii. Organizatorami targów są Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. oraz Grupa PKP.