Powrót

PLK dotrzymuje słowa. Opłaty bez marży zysku.

W przestawionym Urzędowi Transportu Kolejowego w połowie marca projekcie cennika stawek dostępu do infrastruktury kolejowej na rozkład jazdy pociągów 2014/2015 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. średnia stawka sieciowa jest niższa o 0,11 % wobec cennika obowiązującego w rozkładzie jazdy 2013/14. Zarządca infrastruktury utrzymał również zerową marżę przy naliczaniu opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że uruchamianie pociągów na liniach kolejowych zarządzanych przez PLK w przyszłym roku nie będzie kosztowało przewoźników więcej niż w roku bieżącym.

Nowy cennik dostępu do infrastruktury kolejowej to potwierdzenie ubiegłorocznej, przełomowej dla branży kolejowej, deklaracji PLK, o utrzymaniu średniej stawki sieciowej na stałym poziomie. Liczymy na to, że konsekwentna realizacja naszych założeń pozytywnie wpłynie na rozwój przewoźników, ich kondycję finansową oraz konkurencyjność całej branży kolejowej – mówi Andrzej Pawłowski, wiceprezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Cennik na rozkład jazdy pociągów 2014/2015 powstał przy uwzględnieniu tych samych założeń i regulacji, jak w roku ubiegłym. Nie zmieniły się zasady kategoryzacji linii oraz przedziały mas brutto pociągów. Jedną z najważniejszych zmian w nowym cenniku, która dotyczy przede wszystkim przewoźników towarowych, jest obniżenie o jedną piątą opłaty za przydzielanie tras poza rocznym rozkładem jazdy.

Nowy cennik umożliwi zarządcy infrastruktury realizację postawionych przed nim zadań, wśród których jest sprawne zarządzanie infrastrukturą kolejową, utrzymanie jej we właściwym stanie oraz pozwoli na stabilne wparcie programu modernizacji linii kolejowych.

Projekt nowych stawek oraz zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej zarządzanej przez Polskie Linie Kolejowe S.A., obowiązujących od 14 grudnia 2014 r. dostępne są na stronie internetowej spółki.

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 662114900