Powrót

PLK - dla bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych


Celem kampanii jest zmiana postawy społecznej, kształtowanie i utrwalanie bezpiecznych zachowań na przejazdach, a w konsekwencji zmniejszenie liczby wypadków. Nieostrożność kierowców powoduje około 98 % wypadków na przejazdach kolejowo-drogowych. Kierowcy nagminnie lekceważą znak STOP, sygnały świetlne, slalomem objeżdżają półrogatki lub przejeżdżają tuż pod zamykającymi się zaporami. Działania kierowane są do kierowców, rowerzystów i pieszych z uwzględnieniem podziału na osoby dorosłe oraz dzieci, a także do mediów, firm i instytucji. Informacje o kampanii Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!” będziemy przekazywać wykorzystując różnorodne formy komunikacji. Będą bilbordy, spoty telewizyjne i radiowe, ”jeżdżące” banery na samochodach, ulotki i plakaty informacyjne adresowane do dzieci i dorosłych, materiały promocyjne w tym zeszyty edukacyjne. Spotkania na przejazdach, w szkołach, na festynach i piknikach, rajdach. Udział w audycjach radiowych i telewizyjnych, debatach o bezpieczeństwie będą uzupełniały i wzmacniały przekaz kampanii. Hasło kampanii „Zatrzymaj się i żyj!” jest niezmienne od kilku lat: Odwołuje się do emocji odbiorców kampanii, zwraca uwagę na problem wypadków na przejazdach. Kampania trwa od 2005 roku. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A  pierwsze cztery edycje realizowały w miesiącach letnich. Od 2009 roku kampania jest całoroczna. Kampania w innych krajach. Ponad 50 krajów prowadzi działania propagujące zachowanie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych m.in. w ramach projektu ILCAD (International Level Crossing Awareness Day – Międzynarodowy Dzień Bezpieczeństwa na Przejazdach Kolejowo-Drogowych).   Informacje o przejazdach kolejowo-drogowych. Sposób zabezpieczenia przejazdów reguluje Rozporządzenie nr 144 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.
Bezpieczeństwo na przejazdach jest zapewnione:
  • na przejazdach kategorii A poprzez pracowników kolei strzegących przejazd oraz poprzez urządzenia na przejeździe i znaki drogowe,
  • na przejazdach kategorii B poprzez urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejeździe (rogatki oraz sygnalizacja świetlna i dźwiękowa) i znaki drogowe,
  • na przejazdach kategorii C poprzez urządzenia zabezpieczenia ruchu na przejeździe (sygnalizacja świetlna i dźwiękowa) i znaki drogowe, na przejazdach kategorii D poprzez znaki drogowe.
Statystyka W Polsce w 2011 r. doszło do 205 wypadków na przejazdach. Zginęły 32 osoby, 46 odniosło obrażenia, (w 2010 r. – 257 wypadków, 29 ofiar, 46 rannych). W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2012 r. było 67 kolizji na przejazdach. Zginęło 6 osób, 10 zostało rannych, (w 2011 r. – 64 kolizji, 7 ofiar, 12 rannych). Partnerzy VIII edycji kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”:   1.    Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 2.    Ministerstwo Edukacji Narodowej 3.    Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 4.    Komenda Główna Policji 5.    Komenda Główna Straży Granicznej 6.    Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej 7.    Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 8.    PKP Intercity S.A. 9.    Koleje Mazowieckie Sp. z o.o. 10.  Urząd Transportu Kolejowego 11.  Polskie Radio S.A. 12.  TVP Info 13.  Polski Czerwony Krzyż 14.  Związek Harcerstwa Polskiego 15.  Clear Channel Poland Sp. z o.o. 16.  PKN Orlen S.A. 17.  Główny Inspektor Transportu Drogowego 18.  Neptis Sp. z o.o.