Powrót

PLK budują nowy most nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie

Wykonawcy demontują starą kratownicę mostu kolejowego nad Kanałem Żerańskim w Nieporęcie, fot. Anna Znajewska-Pawluk (3)

W lipcu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przystąpiły do przebudowy stalowego jednotorowego, 40 - metrowego mostu kolejowego nad Kanałem Żerańskim, obok przystanku w Nieporęcie na szlaku Wieliszew-Radzymin (lk10). Nowa przeprawa zwiększy poziom bezpieczeństwa i ułatwi sprawny przejazd pociągów.

Wykonawca zdemontował konstrukcję starego obiektu. Stalowa konstrukcja mostu tzw. kratownica została przecięta na mniejsze elementy, które były usuwane przy pomocy dźwigu. Z przyczółków usunięto elementy, które podpierały stary most. W korycie Kanału Żerańskiego zamontowano tymczasowe podpory, z których w sierpniu będzie nasuwana nowa konstrukcja na wyremontowane podpory. Kolejno będzie ułożony nowy tor.

Obecnie szyny na moście zamontowane były do drewnianych podkładów (mostownic), a te bezpośrednio do konstrukcji stalowej mostu. Po przebudowie będzie warstwa tłucznia, a szyny będą zamontowane do betonowych podkładów. Przyjęte rozwiązanie ograniczy drgania, emisję hałasu. Nowa konstrukcja, będzie miała mniejszy wpływ na środowisko naturalne i pozwoli na zwiększenie prędkości pociągów pokonujących przeprawę. Most nad Kanałem Żerańskim zostanie wyremontowany za 13 mln zł netto ze środków własnych spółki PLK. Po zakończeniu prac, w listopadzie 2022 r., pociągi pasażerskie będą mogły przejechać przez most z prędkością 100 km/h (obecnie 40 km/h), a towarowe 80 km/h.

Do remontu mostu w Nieporęcie, PLK wykorzystują wstrzymanie ruchu kolejowego wprowadzone w dniach 1 lipca do 31 października b.r., na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w związku z rozbudową drogi krajowej nr 61 na odcinku Legionowo – Zegrze. Inwestycja GDDKiA wiąże się również z koniecznością rozbiórki istniejącego wiaduktu kolejowego nad drogą 61 w Wieliszewie. W jego miejsce GDDKiA zbuduje nowy, wyższy i dłuższy obiekt. Dotychczasowa jednoprzęsłowa 30 - metrowa kratownica wiaduktu zostanie zamieniona na dwuprzęsłową, dłuższą – bo ponad 80 metrową. Nowy wiadukt będzie miał ok. 11 metrów szerokości. Tak, jak istniejący obiekt będzie jednotorowy, ale przewidziano możliwość dobudowy drugiej przeprawy od strony północnej.

W związku z remontami zaplanowano zmiany w komunikacji aglomeracyjnej. Na odcinku Wieliszew-Radzymin nie będą kursowały pociągi. Szybka Kolej Miejska linii S3 będzie jeździła wyłącznie w skróconej relacji, do i ze stacji Wieliszew. Szczegółowe informacje dostępne są u przewoźnika oraz na portalpasazera.pl.

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 668 679 414