Powrót

Planowo na E 59

Planowo przebiega modernizacja linii E 59 na odcinku Skokowa – Żmigród. Z pociągów przejeżdżających obok linii objętej inwestycją widać, że wykonawca zrealizował już znaczną część prac związanych z układaniem tłucznia oraz podkładów betonowych. Realizowane są prace odwodnieniowe i remont przepustów. O zakresie prac ziemnych świadczą hałdy materiałów sypkich przygotowanych na placu w Żmigrodzie. Modernizacja linii E 59 obejmuje również sieć trakcyjną. W maju rozpoczną się prace palownicze. Wykonywane będą fundamenty słupów sieci trakcyjnej, a następnie montaż kolejnych elementów. W czerwcu po zakończeniu robót na torze nr 1 prace przeniosą się na sąsiedni tor. Plan zamknięć niezbędnych do realizacji inwestycji ogranicza do minimum zmiany rozkładu jazdy. Uwzględniono ruch pociągów pasażerskich oraz towarowych, w tym przewóz dużych ponadgabarytowych ładunków. Modernizacji linii E 59 towarzyszą działania informacyjno promocyjne prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe Oddział we Wrocławiu. Ekspozycje przedstawiające zakres prac były prezentowane w Urzędzie Miasta w Żmigrodzie i w Obornikach Śląskich. Obecnie wystawa eksponowana jest w holu dworca w Żmigrodzie. Dla zainteresowanych dostępne są foldery informacyjne. Inwestycja, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej - "Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko”, prowadzona jest na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez Konsorcjum - Skokowa w ramach projektu nr CCI2007PL161PR001 "Modernizacja linii kolejowej E 59 odcinek Wrocław-Poznań, Etap II: Wrocław-granica województwa dolnośląskiego". Wartość inwestycji wynosi 83 453 287,19 PLN (brutto).