Powrót

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wobec publikacji Dziennika Gazety Prawnej

 • Pomija podstawową informację, że zmaleją stawki jednostkowej opłaty podstawowej, jeśli UTK zaakceptuje projekt cennika PLK na okres obowiązywania rozkładu jazdy pociągów 2018/2019
 • Według projektu cennika na 2018/19, przygotowanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., średnia stawka jednostkowa opłaty podstawowej za zrealizowany przejazd pociągu jest mniejsza o 4,7% od średniej stawki według obecnie obowiązującego cennika. Dla przewoźników osób spadek wynosi średnio 5,4%, a dla przewoźników rzeczy 4,8%.  
 • Zmiana systemu ustalania opłat za korzystanie z infrastruktury kolejowej wynika ze zmiany rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie udostępniania infrastruktury kolejowej, które jest aktem wykonawczym ustawy o transporcie kolejowym zmienionej w wyniku implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE.
 • Opinie przytoczone w artykule nie uwzględniają przepisów obowiązującego prawa. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie mogą dowolnie kształtować stawek jednostkowych np. w preferencyjny sposób ustalać stawek jednostkowych dla pociągów korzystających wyłącznie z określonej grupy linii np. linii lokalnych.
 • W systemie ustalania opłat, nie ma parametru natężenia ruchu. Parametr natężenia ruchu nie jest przewidziany w obowiązujących przepisach. Dotychczas powodował on, że linie o małym natężeniu przypisywane były do niższej kategorii linii, tym samym stawki dostępu były niższe, a dla linii o wyższym natężeniu parametr ten powodował zwiększenie stawki.
 • PLK ma niższe stawki za dostęp do infrastruktury kolejowej, niż stawki na liniach w zarządzie województw. Na przykład obecnie obowiązujące stawki w województwie dolnośląskim, (przy uwzględnieniu parametrów technicznych linii kolejowej nr 326 Wrocław Zakrzów – Trzebnica) i stawki według projektu cennika PLK na 2018/2019 - są niższe na sieci PLK. 


Zasady kalkulacji stawek jednostkowych opłaty za przejazd pociągu
- dotychczasowe i według projektu cennika 2018/2019

  Mirosław Siemieniec
  Rzecznik prasowy
  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.