Powrót

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stawiają na rozwój ważnych tras kolejowych

Podczas wspólnej konferencji Ministra Infrastruktury i Budownictwa oraz Prezesa PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. przedstawiono plany dotyczące inwestycji w infrastrukturę kolejową na rok 2017 i podstawowe cele na kolejne lata. MIB stawia na zintegrowane połączenia kolejowe i przywrócenie kolei należnego miejsca w systemie komunikacyjnym kraju. 

Celem polityki rządu jest zwiększenie mobilności i komfortu przemieszczania się Polaków. Chcemy sprawić, by wszyscy obywatele mieli możliwość podróżować szybciej, sprawniej i wygodniej. Wielomiliardowe inwestycje w infrastrukturę przeznaczamy na modernizację linii kolejowych i tworzenie spójnej sieci połączeń. Wpłynie to m.in. na poprawę transportu towarowego. Ważnym zadaniem jest także wyrównanie i zwiększenie dostępności do infrastruktury kolejowej w regionach – powiedział Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wchodzi w 2017 rok zmieniona i gotowa do sprawniejszej realizacji wielomiliardowych inwestycji.

Zmiany przeprowadzone w zeszłym roku w Polskich Liniach Kolejowych, m.in. w postępowaniach przetargowych i przygotowaniu inwestycji, stały dialog z wykonawcami w ramach Forum Inwestycyjnego i Rady Ekspertów to tylko niektóre działania dla usprawnienia procesu inwestycyjnego. Robimy wszystko, żeby pasażer, każdy z nas, mógł jechać wygodnie i bezpiecznie na drugi koniec Polski lub codziennie, szybko i sprawnie do pracy czy szkoły. Chcemy, żeby więcej ładunków przewożono koleją, dlatego szykujemy trasy m.in. od Śląska po bałtyckie porty, by pociągi towarowe jeździły krócej i liczba ich się zwiększała – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Mijający rok był czasem przeglądu projektów i uruchamiania przetargów. Dzięki usprawnieniu procesu inwestycyjnego, a także modernizacji 510 km torów, budowie 549 rozjazdów, 65 wiaduktów, 27 przejść pod torami, 109 peronów, 200 przejazdów kolejowo-drogowych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zrealizowały plan założony na 2016 rok. Spółka wydała na ten cel 4,1 mld zł.

Rok 2017 to rok rozstrzygnięć przetargów, podpisywania umów oraz wyboru wykonawców. Zmiany w procedurach i analiza projektów inwestycyjnych pozwoliły na sprawne ogłaszanie i rozstrzygane przetargów oraz podpisywanie umów. Wykorzystywane są oszczędności z przetargów. PLK planują na 2017 r. nakłady w wysokości 5,5 mld zł.

Już w pierwszym półroczu 2017 r. są podpisywane umowy i planowane kolejne na projekty dla: 

aglomeracji
  • WARSZAWA: Linia obwodowa Warszawa Zachodnia/ Gołąbki – Warszawa Gdańska podpisana umowa 17.02.2017 r.
  • KRAKÓW: Kraków Główny Towarowy – Rudzice, linia kolejowa E30 
  • WARSZAWA: Warszawa Włochy - Grodzisk Mazowiecki, linia nr 447 
ruchu regionalnego
  • Ostrołęka – Łapy; Siedlce – Czeremcha; Czeremcha Białystok (tzw. linie objazdowe) podpisana umowa 27.01.2017 r.
  • Lublin - Stalowa Wola Rozwadów, linia nr 68, 565
  • Otwock-Lublin, linia nr 7  
przewozów towarowych
  • RYBNICKI OKRĘG PRZEMYSŁOWY Chybie - Żory - Rybnik - Nędza podpisana umowa 20.01.2017 r.
  • RAIL BALTICA: Sadowne – Czyżew, linia E75 
  • WĘGLÓWKA. Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Bydgoszcz – Tczew (odc. Nowa Wieś Wielka – Tczew linia 131) 

Sprawna realizacja zadań Krajowego Programu Kolejowego z obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej to nie jedyne działania, na których skupia się Zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Z myślą o przyszłej unijnej perspektywie budżetowej przygotowywane jest także kilkanaście studiów wykonalności, które będą gotowe pod koniec obecnego okresu programowania. Dodatkowe informacje
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239