Powrót

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a EURO 2012

Polska posiada rozbudowaną sieć linii kolejowych, zapewniającą dogodny dojazd w najdalsze zakątki kraju. Kolej łączy też miasta gospodarzy EURO 2012. Inwestycje kolejowe wpisujące się proces przygotowań do turnieju to przede wszystkim modernizacje tych właśnie połączeń międzymiastowych w celu podniesienia prędkości, zwiększenia przepustowości linii i skrócenia czasu podróży do około 4 godzin. W działania te są zaangażowane ogromne fundusze, zarówno budżetu państwa, UE, jak i środki własne naszej spółki. W ramach przygotowań do tej wielkiej imprezy sportowej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłosiły zadania inwestycyjne, które zostały umieszczone w Master Planie spółki PL.2012 koordynującej wszystkie działania związane z Euro 2012 w Polsce. Nasze zadania to inwestycje znajdujące się w głównych korytarzach transportowych między krajami Unii Europejskiej a Ukrainą, na głównych połączeniach między miastami gospodarzami rozgrywek w Polsce, na polsko-ukraińskich przejściach granicznych oraz połączenia do stadionów w Warszawie, Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Projekty te obejmują ponad 1000 km linii kolejowych.
Nasza spółka nie tylko prowadzi modernizacje linii kolejowych. Jako zarządca infrastruktury przygotowuje dla przewoźników rozkład jazdy, odpowiedzialna jest także za prowadzenie i bezpieczeństwo ruchu pociągów oraz zabezpieczenie techniczne sieci kolejowej. Na Euro 2012 opracowane zostały specjalne procedury, aby transport kolejowy działał sprawnie i bezpiecznie. Wyznaczone zostały trasy główne pomiędzy miastami gospodarzami i trasy rezerwowe, znacznie zwiększono liczbę pogotowi drogowych, pociągów ratunkowych i sieciowych. Wybrane zostały punkty stacjonowania lokomotyw osłonowych do podmiany elektrowozów, a także lokomotyw spalinowych na wypadek awarii sieci trakcyjnej lub konieczności ściągnięcia uszkodzonego taboru.
Kolejne sześć miesięcy to dla wszystkich inwestorów czas niezwykle intensywnej pracy, aby jak najlepiej przygotować
Polskę na przyjęcie setek tysięcy gości. Ważne jest nie tylko zapewnienie im wygodnej podróży w czasie mistrzostw, ale przede wszystkim zachęcenie do kolejnych powrotów i zwiedzania Polski.    

Zespół Euro 2012

PKP PLK S.A.