Powrót

PIĘĆ LAT PLK-i

Po części podsumowującej naszą działalność w roku bieżącym Prezes Zarządu p. Krzysztof Celiński wręczył pamiątkowe dyplomy wszystkim tym, którzy w wybitny sposób poprzez swą pięcioletnią pracę na odpowiedzialnych kierowniczych stanowiskach oraz zaangażowanie przyczynili się do powstania i dalszego rozwoju PLK-i. Uroczystość uświetnił recital piosenek Agnieszki Osieckiej w wykonaniu aktorki Ady Rostkowskiej.