Powrót

„Październik miesiącem edukacji” - dodatkowe spotkania z dziećmi dla większego bezpieczeństwa na przejazdach

Przedstawicielka PLK SA przedstawia dzieciom w szkole podstawowej prezentację o bezpieczeństwie na terenach kolejowych; źródło PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (1)

Akcja „Październik miesiącem edukacji” jest prowadzona w całej Polsce przez Ambasadorki i Ambasadorów Bezpieczeństwa – pracowników PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. we współpracy ze Strażą Ochrony Kolei. Cel to podniesienie świadomości i umiejętności dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego korzystania z przejść i przejazdów kolejowo-drogowych. Podczas tegorocznej akcji zorganizowano ponad 650 prelekcji w całym kraju, w których uczestniczyło ok. 30 tys. uczniów.

Kolejarze uczą poprzez zabawę

Na zajęciach przeprowadzane są quizy i konkursy, gry interaktywne oraz przedstawiane animacje edukacyjne i aplikacje mobilne dostosowane do wieku odbiorców. Dzieci otrzymują m.in. zeszyty edukacyjne i kolorowanki, a także poradniki i broszury dla rodziców.

Uczniowie dowiadują się, jak oznakowane są przejazdy. Uzyskują również wiedzę, jak reagować w sytuacjach zagrożenia, wykorzystując dane z Żółtych Naklejek PLK – dodatkowych oznaczeń na przejazdach.

Dzieci znają #ŻółtaNaklejkaPLK

#ŻółtaNaklejkaPLK znajduje się na każdym przejeździe i ma trzy ważne numery. To indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa jego położenie, numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK SA, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu.

Zakończona właśnie akcja „Październik miesiącem edukacji” jest już 11. w historii kampanii „Bezpieczny Przejazd”. Ponadto prelekcje odbywają się również w ciągu całego roku.


Logo kampanii społecznej Bezpieczny Przejazd

Więcej informacji na temat kampanii społecznej „Bezpieczny Przejazd” oraz realizowanych w jej ramach działań można znaleźć na stronie www.bezpieczny-przejazd.pl.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Magdalena Janus
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 571 370 229