Powrót

Otwarto oferty na wykonanie rewitalizacji infrastruktury kolejowej na szlaku Chociw Łaski – Kozuby

Linia 131 jest dwutorową, zelektryfikowaną linią magistralną o znaczeniu państwowym. Linia należy do sieci międzynarodowych linii transportu kombinowanego AGTC, jako korytarz linii CE-65. Ma kluczowe znaczenie dla transportu węgla - łączy Górnośląski Okręg Przemysłowy i Rybnicki Okręg Węglowy z portem w Gdyni. Ze względu na zły stan techniczny nawierzchni, jeden tor na tym szlaku, w kierunku Zduńskiej Woli,  został wyłączony z eksploatacji we wrześniu 2010 roku. Ruch pociągów w obydwu kierunkach odbywa się obecnie po jednym  torze co znacznie obniża przepustowość szlaku.
              
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia  29 milionów 520 tysięcy złotych.
Oferty na realizację tego zadania złożyło 14 wykonawców.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni kolejowej na długości około 10 km, wymiana rozjazdów na stacji Chociw Łaski i Kozuby, przebudowa nawierzchni drogowej i kolejowej na przejazdach, montaż urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, regulacja sieci trakcyjnej oraz przebudowa urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
                Inwestycja ta pozwoli na przywrócenie do eksploatacji zamkniętego toru na szlaku Chociw Łaski - Kozuby, co znacznie zwiększy przepustowość linii oraz usprawni  ruch pociągów towarowych i osobowych. Po rewitalizacji tego odcinka przewiduje się przywrócenie parametrów konstrukcyjnych szlaku do prędkości 120 km/h oraz skrócenie czasu przejazdu na tym odcinku do około 8 minut dla pociągów pasażerskich. Inwestycja według planu ma być zakończona do 30 listopada 2012 roku.
Jacek Karniewski         
PKP Polskie Linie Kolejowe  S.A.   
Centrum  Realizacji  Inwestycji w Warszawie                                   
Oddział Południowy