Powrót

Otwarcie ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości z Wrocławia i Poznania przez Łódź do Warszawy.

W dniu 15 lutego 2010 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy studium wykonalności budowy linii kolejowej dużych prędkości z Wrocławia i Poznania przez Łódź do Warszawy.

W postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w lipcu 2009 r. komisja przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA skierowała zaproszenia do drugiego etapu dialogu do pięciu konsorcjów, których liderami są:
- Ingenieurbüro Dipl.-Ing H. Vössing GmbH,
- SYSTRA,
- SENER Sp. z o.o.,
- Ingenieria IDOM International S.A.,
- Pöyry Infra GmbH.

W terminie do 15.02.2010 r. godz. 12.00 oferty złożyli wszyscy wymienieni oferenci.

Ostateczne wyłonienie wykonawcy studium wykonalności jest spodziewane w I kwartale 2010 r. Kryteria to:
- w 60% cena podana przez wykonawcę,
- w 40% koncepcja realizacji zamówienia.

Zamawiający (PKP Polskie Linie Kolejowe SA) na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę 85 605 936 zł brutto (70 168 800 zł netto).

Oferenci złożyli następujące oferty ceny studium wykonalności (w kolejności otwarcia ofert):

1.    Konsorcjum w składzie: Pöyry Infra GmbH (Lörrach, Niemcy, lider), Pöyry Infra Sp. z o.o. (Kraków, Polska), VIAPONTE – Projectos e Consultatoria de Engenharia SA (Lizbona, Portugalia) – na kwotę 82 034 600, 72 zł brutto (67 241 476 zł netto),

2.    Konsorcjum w składzie: SYSTRA (Paryż, Francja, lider), SAFEGE (Nanterre, Francja), EC Harris International (Londyn, Wielka Brytania) – na kwotę 61 244 000 zł brutto (50 200 000 netto),

3.    Konsorcjum w składzie: Ingeniueurbüro Dipl.-Ing. H. Vössing GmbH (Dusseldorf, Niemcy, lider), Dornie Consulting GmbH (Immenstaad am Bodensee, Niemcy) – na kwotę 43 600 000 zł netto,

4.    Konsorcjum w składzie: Ingenieria IDOM International SA (Madryt, Hiszpania, lider), Biuro Projektów Komunikacyjnych (Poznań, Polska) – na kwotę 48 951 000 zł netto,

5.    Konsorcjum w składzie: SENER Sp. z o.o. (Warszawa, Polska, lider), SENER Ingenieria y Sistemas (Las Arenas Vizcaya, Hiszpania), Centralne Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Kolejowego „Kolprojekt” Sp. z o.o. (Warszawa, Polska), EGIS Poland Sp. z o.o. (Warszawa, Polska), EGIS Rail SA (Villeurbanne Cedex, Francja) – na kwotę 80 520 000 zł brutto (66 000 000 zł netto).

Termin realizacji zamówienia wynosi:
- dla pierwszej części (opracowanie studium wykonalności linii dużych prędkości i jej połączeń z Centralną Magistralą Kolejową oraz zarekomendowanie i wskazanie wariantu najkorzystniejszego dla środowiska naturalnego) – 13 miesięcy od dnia podpisania umowy,
- dla drugiej części (uszczegółowienie wybranego wariantu przebiegu linii i połączeń z CMK, uszczegółowienie analiz, opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, opracowanie wniosku o uwarunkowaniach środowiskowych, sporządzenie dokumentu obejmującego analizę kosztów i korzyści oraz opracowanie opisów przedmiotów zamówienia dla wyboru wykonawców kolejnych etapów przygotowania do budowy linii dużych prędkości) – 27 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przygotowanie budowy linii dużych prędkości, w tym studium wykonalności, jest finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, z wykorzystaniem środków z Funduszu Spójności i z budżetu państwa. Łącznie na wszystkie zadania związane z przygotowaniem budowy linii KDP przeznaczono kwotę 290,98 mln zł.  Inne zadania związane z tym projektem to m.in. wykonanie studiów wykonalności dla przygotowania węzłów kolejowych Poznań, Wrocław, Łódź, Warszawa (w trakcie prac) dla kolei dużych prędkości, szczegółowa realizacja standardów unijnych i zapewnienie kompatybilności linii dużych prędkości z istniejącą infrastrukturą kolejową.

Linia KDP będzie pierwszą od lat 70. XX w., czyli od oddania do użytku Centralnej Magistrali Kolejowej (224 km), budową dużej linii kolejowej. Jej długość wyniesie ponad 450 km.

 

Krzysztof Łańcucki
rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

www.pois.gov.pl