Powrót

Otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej nr 207

W wyznaczonym terminie wpłynęło 9 ofert: 1. Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o. Warszawa (Lider konsorcjum); Construcciones Sànchez Dominguez –  Sando S.A. Hiszpania (Partner); Oferowana cena 88 209 791,23 zł brutto 2. SALCEF POLSKA Sp. z o.o.; Salcef Costruzioni Edili E Ferroviarie S.p.A. Włochy z Salcef Costruzioni Edili E Ferroviarie S.p.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce Oferowana cena 113 275 221,11 zł brutto

3. BUDIMEX S.A. Warszawa
Oferowana cena 125 498 068,94 zł brutto

4. Przedsiębiorstwo Robót inżynieryjnych „POL-AQUA” S.A. Warszawa; Vias y Construcciones S.A. Hiszpania
Oferowana cena 94 648 500,00 zł brutto

5. Strabag Sp. z o.o. (Lider konsorcjum) Pruszków; Strabag Rail Polska Sp. z o.o. (Partner)
Oferowana cena 114 022 310,10 zł brutto

6. TORPOL S.A. Poznań; „Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR” sp. z o.o.
Oferowana cena 117 269 570,61 zł brutto

7. NDI Spółka Akcyjna Sopot
Oferowana cena 93 779 261,57 zł brutto

8. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno – Torowe Sp. z o.o. Gdańsk
Oferowana cena 109 680 913,68 zł brutto

9. Trakcja – Tiltra S.A. Warszawa
Oferowana cena 119 786 020,10 zł brutto

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 113 801 837,37 złotych brutto. Termin realizacji zamówienia wynosi 22 miesiące. Komisja przetargowa rozpoczęła analizowanie złożonych ofert pod kątem ich zgodności z wymogami formalnymi i technicznymi. Jedynym kryterium wyboru ofert jest cena.

Ewa Symonowicz-Ginter
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Gdańsku
ul. Dyrekcyjna 2-4
80-958 Gdańsk
tel. 058 721 92 07, 694 480 211
e-mail:e.symonowicz-ginter@plk-sa.pl