Powrót

Otwarcie ofert na budowę łącznicy kolejowej na lotnisko Warszawa Okęcie

30 czerwca 2009 r., upłynął termin składania ofert na budowę łącznicy kolejowej, która umożliwi bezpośredni dojazd pociągiem w czasie nie dłuższym, niż 20 minut, z centrum Warszawy do Międzynarodowego Portu Lotniczego na Okęciu. Jest to jedna z inwestycji realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ważne przedsięwzięcie związane także z piłkarskimi mistrzostwami Europy Euro 2012. Inwestycja jest współfinansowana przez Fundusz Spójności i budżet państwa. Komisja przetargowa PKP Polskie Linie Kolejowe SA dokonała publicznego otwarcia złożonych ofert. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 290 000 000,00 PLN netto (353 800 000,00 PLN brutto).Wpłynęło osiem ofert:1. Konsorcjum: Hydrobudowa Polska S.A. (Przeźmierowo)  - lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Metro Sp. z o.o. (Warszawa)Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych - 7 S.A. (Warszawa)
Oferowana cena: 234 899 777,00 PLN netto, 286 577 727,94 PLN brutto 2. Konsorcjum: Torpol Spółka z o.o. (Poznań) - lider Konsorcjum Krakowskie Zakłady Automatyki S.A. (Kraków)
Stump-Hydrobudowa Spółka z o.o. (Warszawa)
Alpine Bau GmbH (Austria)
Oferowana cena: 221 210 047,54 PLN netto, 269 876 258,00 PLN brutto 3. Konsorcjum: Budimex Dromex S.A. (Warszawa) - lider Konsorcjum Ferrovial Agroman S.A. (Hiszpania)
Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. (Wrocław)
Oferowana cena: 243 769 579,08 PLN netto. 297 398 886,48 PLN brutto. 4. Konsorcjum: Strabag Sp. Z o.o. (Warszawa) - lider Konsorcjum Zueblin Spezialtiefbau GmbH (Niemcy)
Strabag A.G. (Austria)
Trakce a.s. (Czechy)
Trakce-Tor Sp. z o.o. (Cieszyn)
Dywidag Bau GmbH (Niemcy)
Zueblin Sp. Z o.o. (Poznań)
Oferowana cena: 282 915 039,61PLN netto, 345 156 348,32 PLN brutto 5. Konsorcjum: Warbud S.A. (Warszawa) - lider Konsorcjum Trakcja Polska S.A. (Warszawa)
Oferowana cena: 214 357 579,24 PLN netto, 261 516 246,67 PLN brutto 6. Konsorcjum: Mostostal Warszawa S.A. - lider Konsorcjum Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Spółka z o.o. (Warszawa)
Oferowana cena: 202 303 563,88 PLN netto, 246 810 347,93 PLN brutto 7. Konsorcjum: Hochtief Polska Sp. z o.o. (Warszawa) - lider Konsorcjum Hochtief Construction AG (Niemcy)
Deutsche Gleis- und Tiefbau GmbH (Niemcy)
Bauer Spezialtiefbau Gesellschaft mbH (Austria)
Oferowana cena: 234 886 079,33 PLN netto, 286 561 016,79 PLN brutto 8. Konsorcjum: Bilfinger Berger Polska S.A. (Warszawa) - lider Konsorcjum Zakłady Usług Energetycznych i Komunikacyjnych grupa ZUE S.A.
Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Pebeka S.A. (Lubin)
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej  w Krakowie Sp. z o.o. (Kraków)
Kolejowe Zakłady Automatyki Katowice S.A. (Katowice)
Oferowana cena: 191 655 957,70 PLN netto, 233 820 268,39 PLN brutto Od dziś komisja przetargowa przystępuje do oceny prawidłowości złożonych ofert pod względem formalnym i ich zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wyłonienie wykonawcy powinno nastąpić w połowie sierpnia 2009 r., a podpisanie umowy we wrześniu br. Wszyscy oferenci zaproponowali wykonanie zadania w okresie 20 miesięcy, z których 16 miesięcy będą trwały roboty, 2 miesiące - odbiór techniczny wykonanego zadania, 2 miesiące - rozliczenie inwestycji. Ukończenie tej ważnej dla Warszawy i całego kraju inwestycji nastąpi pod koniec 2011 r. Krzysztof Łańcucki
rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.