Powrót

Oświadczenie Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A informuje, że wydał dziś oświadczenie, że zadłużenie dwóch największych przewoźników pasażerskich tj. Przewozów Regionalnych i PKP Intercity zagroziło wypłacalności naszej spółki. Zarząd PKP PLK S.A. w trosce o zapewnienie ciągłości funkcjonowania firmy nie może dopuścić do dalszego zadłużenia się przewoźników. W szczególności nie można doprowadzić do braku środków na wypłaty dla pracowników, a takie zagrożenie realnie istnieje. Środki na realizację zadań inwestycyjnych, którymi dysponuje spółka, nie mogą być przeznaczone na uzupełnianie braków w działalności operacyjnej. Obserwacja sytuacji na rynku wskazuje, że koszty łącznej ilości uruchamianych pociągów pasażerskich nie znajdują pokrycia w przychodach z biletów i innych przychodach przewoźników. Dlatego też Zarząd spółki postanowił skorzystać z uprawnienia przysługującego mu na podstawie zawartych umów  o udostępnianie torów kolejowych i zażądał ograniczenia pracy przewozowej przez Przewozy Regionalne i PKP Intercity. O ograniczeniach w kursowaniu pociągów przewoźnicy powiadomią pasażerów w trybie przewidzianym przepisami prawa. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyraził nadzieję, że obaj przewoźnicy podejmą działania prowadzące do terminowego regulowania swoich bieżących zobowiązań.

  Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.